Säkerhetssamordnare via Riskhanteringsakademien 

Svenska Ledargruppen utbildar Säkerhetssamordnare tillsammans med  Riskhanteringsakademien, Yrkeshögskolan i Mölnlycke. Sedan 2003 har vi fungerat  som kursansvariga lärare, sedan 2007 har vi även representanter i såväl ledningsgrupp som branschråd. Idag har vi kursansvar för tre av utbildningens sju kurser.

Krav på kompetens
Säkerhetsbranschen är under ständig tillväxt och behovet av kompetent personal följer samma kurva. De krav som ställs på säkerhetssamordnare är höga, eftersom arbetsområdet spänner över  många yrkesdiscipliner och är under ständig utveckling. En säkerhetssamordnare ska kunna förutse risker och kontinuerligt arbeta med organisationens säkerhetsmedvetande, oavsett om man arbetar inom offentlig- eller privat verksamhet.
Dagens utveckling mot nya risker, ett mer komplext samhälle, många nya lagar och krav på robusthet samt hållbarhet, kräver en betydligt högre kompetens än tidigare hos de personer som arbetar med säkerhet.

Bred och djup kunskap
Utbildningen till Säkerhetssamordnare är framtagen på uppdrag av skolans branschråd vilket representerar stora delar av det säkerhetskonsumerande samhället. Den ger gedigen kompetens i följande ämnesblock: riskhantering, krishantering, informationssäkerhet, brandsäkerhet, skydd och miljösäkerhet. Eleverna får en bred och djup kunskap som väl motsvarar de krav som ställs av arbetslivet, såväl det privata som det offentliga.  Utbildningen till Säkerhetssamordnare har mycket hög anställningsfaktor efter examen.

Kursbeskrivning Säkerhetssamordnare