Projektledning 

För att lyckas i förändrings- eller utvecklingsprojekt krävs god kompetens i att leda och anpassa arbetssätt för att på bästa sätt motivera och utveckla organisationen. Vi på Svenska Ledargruppen har lång erfarenhet att utveckla och anpassa projektmodeller och arbetssätt som fungerar för olika typer och storlekar på organisationer.

Med lång erfarenhet av ledarskap och projektledning kan vi stödja era egna projektledare i processen eller själva ingå i er organisation för att driva projekten från start till mål.
Våra projektledare har minst 15 års erfarenhet av projektledning och kan utgå ifrån er projektmodell eller skräddarsy en modell som passar er, för både det lilla enkla som det stora komplexa projektet.