Svenska Ledargruppen 

Vi är glada att presentera fyra nya ansikten hos oss på Ledargruppen! Daneil Borg och Magnus Walfrid förstärker vårt Malmökontor och Helena Arnesten och Malin Evergreen Stärnerz i Göteborg. Samtliga har genomgått vårt introduktionsprogram och är redo att möta vår kunder. 

Så här beskriver var och en sig själv med egna ord:
Daniel Borg - "Trygghet och säkerhet har alltid varit en stor del av mitt liv, både privat och i arbetet. Säkerhetssamordnare, skyddsombud och brandskyddskontrollant har varit några av mina tidigare roller.
Jag har en bakgrund i Försvarsmakten och som Polis där jag bl.a. varit instruktör inom olika ämnesområden. Att utbilda och lära andra är något som jag brinner mycket för. Senast kommer jag från en kommun där jag arbetade som krisberedskaps- och säkerhetssamordnare. Jag ser fram emot att få blanda mitt stora intresse för utbildning med mina erfarenheter av kris- och säkerhetsarbete i kommande uppdrag hos Svenska Ledargruppen."

Magnus Walfrid - ”Som utbildad grundskollärare och fritidspedagog har jag de senaste 13 åren arbetat i skolans värld. Till största del har jag arbetat som lärare i idrott och hälsa. Innan dess arbetade jag som butikssäljare i sportfackhandeln i ca 5 år. Jag ser mycket fram emot att fortsätta utbilda, nu i en ny bransch.”

Helena Arnesten - "Från betong till planering och en massa där i mellan 😉 Jag började på min första byggarbetsplats för 30 år sedan och brinner då som nu för ett gott ledarskap, en glad arbetsplats med omtanke om miljön. Jag har jobbat med det mesta inom bygg- och fastighetsbranschen, både i privata, kommunala och statliga bolag samt inom kommun. Kan jag på något sätt dela med mig av den helhet jag ser i hur allt hänger ihop och hur vi kan jobba effektivare om vi förstår varandra - då har jag lyckats!"

Malin Evergreen Stärnerz - ”Jag har min bakgrund som beteendevetare och har arbetat med HR & arbetsmiljöfrågor inom privat sektor samt med säkerhetsfrågor på statlig myndighet. Jag har dessutom precis examinerats från RM Akademins utbildning Beredskaps- och säkerhetssamordnare. Jag ser fram emot att bli en del av Svenska Ledargruppen och stötta med kunskap och utbildning.”

Staffanstorps Centrum AB 

Staffanstorps Centrum har valt vårt HELP24-abonnemang för att ta hjälp med sitt arbetsmiljö- och säkerhetsarbete. Staffanstorps kommun är ett aktiebolag som äger och förvaltar allmännyttiga verksamheter. Bolaget äger Staffanstorps Energi AB, Staffanstorps Fibernät AB samt Staffanstorps hus AB. I koncernen finns även Staffanstorps Kommun fastigheter AB som ägs av Staffanstorps hus AB. Staffanstorps Centrum huvudsakliga uppgifter är ägandet av dotterbolagen, att centralt sköta den gemensamma administrationen för bolagen inom koncernen och att tillhandahålla administrativa tjänster åt kommunen. Vi välkomnar Staffanstorps Centrum välkomna till HELP24-familjen!

Risk Management Akademin 

Grattis till examen alla studenter från YH-utbildningen till Beredskaps- och säkerhetsamordnare! Efter två års halvtidsstudier på distans har åttiotalet elever fått fördjupad kunskap inom Säkerhetsområdet. Söktrycket till årets omgång med start i september har varit högt men låter det intressant finns möjlighet att söka både 2023 och 2024.

iDoc 

Bemanningsföretaget iDoc i Norrköping har valt vårt HELP24-abonnemang för att ta hjälp med sitt arbetsmiljö- och säkerhetsarbete. De bemannar både mindre vårdinrättningar och större sjukhus med läkare och sjuksköterskor över hela landet.  Vi välkomnar iDoc till HELP24-familjen! 

Sjöfartsverket med flera 

Svenska Ledargruppen medverkar som projektstöd och övningsledning i projekt Terrängpejlen med Sjöfartsverket som projektansvarig i ett MSB projekt med flera aktörer. Fältövning 1 av 4 genomfördes vecka 13 för att testa teknik och handhavande av bärbar pejlutrustning för att lokalisera nödsändare från flygfarkost och nödställda i fjällmiljö.
Under tre dagar på plats i Kiruna med utbildning, handhavande, pejlövningar i terrängen och avslutande utvärdering samt planering inför fältövning två i maj.

I Terrängpejlen med verkar Sjöfartsverket SAR, Polisen, Länsstyrelsen Västerbotten och Norrbotten, Linköpings Universitet/Carer, Försvarsmakten, SVEFOR – Svenska Fjällräddares Riksorganisation samt flertalet intresseorganisationer och observatörer.

Bostadsbolaget Svedalahem 

Svedalahem har tecknat tre av våra abonnemang, HELP24, Personalhandbok och utbildningsavdelningen för att få hjälp och ordentlig koll på sitt arbetsmiljö- och säkerhetsarbete. Svedalahem som är verksamma i Svedala, Bara och Klågerup med över 800 lägenheter, flertalet äldreboende, serviceboenden, förskolor med mera. Vi välkomnar Svedalahem till vår HELP24-familj!

e.klimat Sverige AB 

e.klimat Sverige i Linköping har valt vårt HELP24-abonnemang för att ta hjälp med sitt arbetsmiljö- och säkerhetsarbete. Bolaget är verksamma inom kyla och ventilationsteknik, med stort fokus på energieffektivisering.  Vi välkomnar e.klimat till HELP24-familjen! 

IFK Norrköping 

IFK Norrköping har valt att komplettera sitt befintliga HELP24-abonnemnag med Personalhandbok och vårt visselblåsarfunktion SlåLarm.

Norrenergi, Solna 

Norrenergi, ett energibolag från Solna, har valt Ledargruppens visselblåsarfunktion SlåLarm. Norrenergi är ett energibolag som satsar på förnybara bränslen. De är certifierade enligt ISO 14001 och var först ut med att kunna märka sin fjärrvärme med Naturskyddsföreningens Bra Miljöval. Varmt välkomna till SlåLarm-familjen säger vi på Ledargruppen!

Hansa Energi & Logistik AB 

Hansa Energi & Logistik AB i Landskrona har valt vårt HELP24-abonnemang för att ta hjälp med sitt arbetsmiljö- och säkerhetsarbete. Åkeriet med 27 anställda har en huvudkund som de jobbar med, Sydsten AB. Huvuddelen av transporterna är att frakta makadam från stenbrott till betongfabriker runtom i Skåne men även till Unicons fabriker i Danmark som även äger hälften av Sydsten. De har också egna tankstationer runt om i Skåne. Vi välkomnar Hansa Energi & Logistik till HELP24-familjen! 

Svenska Ledargruppen Väst 

Vi välkomnar Liv Schüllerqvist till Ledargruppen! Hon kommer att arbeta som konsult med utgångspunkt från Göteborgskontoret.

Så här beskriver sig Liv själv med några korta rader: ” Jag har min bakgrund och erfarenhet främst från beredskapsverksamheten inom Ringhals Kärnkraftverk, där jag har arbetat de senaste 17 åren som beredskapskoordinator. Det har varit en mycket lärorik och spännande tid då jag haft förmånen att tillsammans med mina kollegor, driva utveckling av krisorganisationen gällande bland annat kravuppfyllnad, rutiner, lokaler, utrustning, utbildning och övning.

Nu ser jag fram emot att som konsult på Svenska Ledargruppen fortsätta arbeta med samma frågor - men i andra verksamheter och samtidigt utveckla min erfarenhets- och kunskapsbank inom områdena krisberedskap, säkerhet och arbetsmiljö. Innan jag började på Ringhals gick jag en 2-årig Projektledarutbildning på IHM heltid.”

Stenugnsunds kommun 

Svenska Ledargruppen har efter upphandling tecknat avtal med Stenungsunds kommun avseende konsultstöd som kan bistå i kommunens arbete gällande arbetet i krisberedskap – civilt försvar – säkerhetsskydd m.m.

Avtalet omfattar två konsulter under 2022.

Yrkeshögskolan Mitt 

Svenska Ledargruppen genomför just nu två kurser för Yrkeshögskolan Mitt – Sundsvalls kommun. Kurserna är både Riskhantering del 1 samt Krishantering där vi är kursansvariga lärare. Arbetet med att examinera den ena kursen pågår och resultaten ser som vanligt otroligt bra ut, kursdeltagarna når således de i kursplanerna ställda målen med råge.

LindholmsGruppen AB 

Lindholmsgruppen har valt vårt HELP24-abonnemang för att ta hjälp med sitt arbetsmiljö- och säkerhetsarbete. I koncernen ingår: Eksjöhus AB som producerar och säljer villor, Eksjöhus Modulbygg AB som tillverkar bostäder med hög färdigställandegrad i fabrik i form av moduler och Eksjöhus Bostad AB säljer modulbostäder som tillverkats hos Eksjöhus Modulbygg AB.  Vi välkomnar Lindholmsgruppen till HELP24-familjen! 

K21 Entreprenad  

Vi välkomnar K21 Entreprenad till Krisjouren och Svenska Ledargruppen. I avtalet ingår även dotterbolagen K21 Bohuslän AB, K21 ROT AB och K21 Service AB.

Krisjouren-abonnemang ger tillgång till krisstöd och krishantering 24/7.