Koncept 

Vi på Svenska Ledargruppen har genom åren tagit fram ett flertal koncept inom områdena arbetsmiljö, säkerhet och krisberedskap. De flesta i samarbete med någon av våra kunder, som lösning på en frågeställning. Konceptet har sedan renodlats till en anpassningsbar produkt för alla och envar. 

Successivt bygger vi på befintliga koncept och utvecklar dem till nya kunders behov.