Qoll 

Svenska Ledargruppens webbaserade system Qoll förenklar och säkerställer ärendehanteringen  i din organisation. Qoll hanterar anmälan av skada, tillbud eller säkerhetsrisk oavsett om det påverkar sak, person eller är en ansvarsfråga. Det riktar sig till fastighetsbolag och andra verksamheter som hanterar stora mängder ärenden.

Enkel hantering
Systemet kan användas för hantering av felanmälan, rapportering av tillbud och olyckor, kvalitetsuppföljningar etc. Din organisation kan på ett enkelt och professionellt sätt hantera sak- och personskador, säkerhetsrisker mm. från anmälan till åtgärdshantering, uppföljning och statistik.

Din handläggare kan arbeta oavsett tid eller plats - hämta, lagra och redigera ärenden - allt som behövs är tillgång till internet och en dator.

Ordning och reda
Slut på lösa lappar, faxmeddelanden, bortslarvade e-post och Excelfiler. Genom Qoll spar du tid, pengar och dubbeljobb. Med hjälp av systemet är det lätt att hålla ordning på register och listor, med ökad kontroll förbättras service och säkerhet.
Vi har lagt stort fokus på användarvänlighet, det ska vara lätt att göra rätt!

Allt under ett tak
Anmälan förs via webb, telefon eller larmcentral. Meddelande skickas till utsedd handläggare, som fortsättningsvis ansvarar för hanteringen. Alla aktiviteter loggas i systemet, vilket underlättar uppföljning. Anmälan till Arbetsmiljöverket, polismyndighet och försäkringsbolag sker digitalt med en enkel knapptryckning. Larmuppdateringar eller förändringar skickas automatiskt till larmcentral, räddningstjänst eller bevakningsbolag.

Efter att anmälan registrerats håller systemet ordning på ärendets status och skickar påminnelser till handläggaren så att inget glöms bort. Med enkel sökfunktion och statistikmodul kan brister analyseras och insatser ske på rätt plats.

Beprövat system
Systemet har utvecklats i samarbete med sex kommunala fastighetsbolag i Göteborg. 2008 tog de första bolagen systemet i bruk och det används idag av både små och stora organisationer. Qoll är webbaserat och bygger på Microsoft.NET samt SQL-server. Vi tar ansvar för drift och support.

Då systemet är lättanpassat så används det idag av många olika typer av organisationer där funktionerna anpassas till behovet. Exempel på bransch och funktion nedan.

Kommunalt parkeringsbolag - Diariesystem för felanmälan och klagomål.
Kommunalt fastighetsbolag - Hantering av garantifel av nyproducerade bostäder.
Privat vindkraftsbolag - Felanmälan, klagomål, planerade kontroller, riskbedömningar
Flera kommunala fastighetsbolag
 
- Felanmälan, driftuppdrag och planerade kontroller arbetsordrar
  och externa beställningar.
Flera kommunala fastighetsbolag - Tillbuds och incidentrapporteringssystem.
Privat företagshälsovård - Hantering av lagstadgade undersökningar för anslutna kunder.