Säkerhetsjouren 

När kris blir till katastrof ger vi din organisation de resurser som behövs. Genom att abonnera på Säkerhetsjouren garanterar vi professionell operativ krisledning på plats vid en krishändelse.

Ömsesidigt förtroende
Säkerhetsjouren bygger på operativt erfarna krisledare med vana att agera i kaotiska situationer. Vid allvarliga krishändelser stödjer och agerar vi utifrån din organisations handlingsplaner. Abonnemanget innebär att i förväg utsedda kontaktpersoner är nåbara dygnet runt. Personerna är de samma över tiden, vilket innebär att kunskapen om din organisation hålls aktuell.

Genom att abonnera på Säkerhetsjouren får du tillgång till krisledare som känner till din organisation och dina rutiner. Vi erbjuder:

  • Operativ vägledning via telefon dygnet runt.
  • Operativt stöd på plats inom 1-6 timmar.
    (1-24 timmar norr om Gävle)

Innan abonnemanget kan nyttjas fullt ut genomförs ett startprojekt. Tillsammans går vi genom risker och säkerhetsrutiner.

Tilläggstjänster

  • Professionellt stöd av våra erfarna krisledare för att skapa struktur i ditt säkerhetsarbete.
  • Jouravlastning när någon i säkerhetsorganisationen behöver vara ledig.
  • Extra resurs när du blir överbelastad eller har behov av att genomföra ett oberoende projekt snabbt.
  • Tillgång till skyddsutrustning för utsatta medarbetare.
  • Tillgång till beredskapsutrustning.

Produktblad