Chef på plats 

Svenska Ledargruppen har samlat ledare från olika branscher och olika nivåer. Specialister som bidrar i ert team för att skapa en helhet. Genom att stödja, utbilda och öva ledaren i sin roll, utvecklas både individ och organisation positivt.  Vi kompletterar chefen och organisationens kompetens med de specialister som krävs under den tid som ni önskar. Saknas genomförandekraft, kan någon av våra ledare, kliva in som operativt chef under den tid som behövs.

Våra medarbetare har erfarenhet från flera olika branscher där varje person har minst tio års erfarenhet som chef/ledare från flera olika arbetsplatser. Detta ger en bred ledarkompetens med hög flexibilitet där förmågan att hitta den bästa lösningen för både individ, grupp, organisation och kund.

Exempel på branscherfarenhet är bland annat detaljhandel, kommunal förvaltning och bolag, fastighet, försvar, polis, räddningstjänst, bygg m.m. Tjänsteerfarenhet är bland annat enhetschef, säkerhetschef, regionchef, butikschef, VD, ekonomichef, förvaltningschef, fastighetsförvaltare, försäljningschef, platschef, personalchef, seniorprojektledare.