Krisjouren - krisstöd för hela organisationen 

Krisjouren är en abonnemangstjänst som säkerställer din organisations krisberedskap och som ger råd och stöd före, under och efter en oväntad händelse. Bärande idé är att höja beredskapen och förmågan att hantera en oväntad händelse och ge stöd i förloppet samt att minska långtidseffekterna efter en skada.

Genom Krisjouren får din organisation tillgång till:

  • Anpassade checklistor, handlingsplaner, kontaktlistor och annat material kring krishantering, lättillgängligt via webben.
  • Psykosocial hjälp i akuta lägen via telefon, dygnet runt.
  • Kristeam, som inom 1-6 timmar kan stödja på plats. (1-24 timmar norr om Gävle)
  • Brett utbud av utbildningar och övningar.

Dessutom tar vi hand om regelbunden lagbevakning och uppdatering av dokumentationen. En gång per år träffas vi för revision och genomgång av innehållet.

Efter genomfört startprojekt garanterar vi att din organisation lever upp till miniminivå i gällande lagstiftning inom krishantering. Utifrån din organisations risker och behov skräddarsyr vi en helhetslösning för dig.

När något händer
Vid mindre krishändelser ger webbmanualen klara steg-för-steg instruktioner om vad som bör göras i olika akuta situationer och i det efterföljande krisstödet. I det akuta läget kan du ringa vårt 020-nummer som direkt lotsar dig till den hjälp du behöver. Krisjouren har hundratalet krisspecialister anslutna i ett nätverk över hela Sverige.
Krisjouren är rikstäckande och samordnar allt arbete som berör krishantering och åtgärder om olyckan är framme.

Produktblad