Asteri Facility Solutions 

Asteri Facility Solutions AB i har valt vårt Krisjouren-abonnemang som ger tillgång till krisstöd och krishantering 24/7  Asteri her ett brett register inom lokalvård, arbetsplatsservice, htoellservice, samt webbshop att erbjuda. Bolaget har sitt säte i Stockholm men verkar över stora delar av Sverige.