Abonnemang 

Omtanke, trygghet och stöd till medarbetare har stor effekt, men är svårt att mäta i siffror. Ändå vet man att korrekt risk- och krishantering ger konkreta ekonomiska vinster. Organisationen står sig helt enkelt starkare om något oförutsett händer.  

Våra fem olika abonnemangstjänster stödjer organisationen i det förebyggande arbetet, åtgärder i ett akut läge och stöd i arbetet efter en oönskad händelse.