Stenungsundshem 

Stenungsundshem AB i har valt vårt HELP24-abonnemang med Personalhandbok för att ta hjälp med sitt arbetsmiljö- och säkerhetsarbete. Stenungsundshem äger och förvaltar bostäder och lokaler i Stenungsund och är kommunens största fastighetsägare med ca. 2100 lägenheter där närmare 4 000 hyresgäster bor.

För att ytterligare höja kompetensen har man även valt till vår tjänst Utbildningsavdelningen. Välkommen till HELP24-familjen!