Systematiskt Brandskyddsarbete 

SBA är en omfattande process som syftar till att identifiera, dokumentera, genomföra och kontinuerligt förbättra brandskyddsåtgärder. Det är inte bara en lagstadgad skyldighet för fastighetsägare och verksamhetsutövare, utan också en grundpelare för att skydda liv, egendom och miljö.

Vad är Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA)?

Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA) är en strukturerad metod för att förebygga brandrisker och säkerställa en hög nivå av brandsäkerhet i alla typer av byggnader och verksamheter. Processen innefattar regelbunden riskbedömning, brandförebyggande åtgärder, utbildning av personal, och framtagande av nödvändiga dokument och rutiner för att hantera eventuella brandsituationer.

Vi kan hjälpa er!

Svenska Ledargruppen erbjuder omfattande tjänster inom SBA, inklusive:

  • Konsultstöd: Vi anpassar våra tjänster efter era unika behov - oavsett om det gäller en mindre verksamhet eller ett stort företagskomplex.
  • Utbildning: Genom våra öppna eller skräddarsydda utbildningar höjer vi kunskapsnivån hos er personal, vilket är avgörande för ett effektivt brandskyddsarbete.
  • Egenkontrollsdokument: Vi bistår med framtagandet av egenkontrollsdokument som säkerställer att ni kontinuerligt följer och uppdaterar era brandskyddsåtgärder.

Ladda ner vår SBA-sammanfattning och få tillgång till vårt egenkontrollsdokument

För att ytterligare stödja ert brandskyddsarbete kan ni kostnadsfritt ladda ner vår sammanfattning över Systematiskt Brandskyddsarbete här. Denna resurs ger en översikt över SBA-processen och vikten av ett strukturerat brandskyddsarbete.

Vill ni ta del av vårt omfattande egenkontrollsdokument? Skicka ett e-postmeddelande till leo.brander@ledargruppen.se och få dokumentet skickat till dig. Vårt egenkontrollsdokument är utformat för att hjälpa er implementera och upprätthålla högsta möjliga brandsäkerhetsstandarder.

Kontakta oss för mer information om våra tjänster eller för att diskutera hur vi kan anpassa vårt erbjudande efter just era behov.