Specialistområden 

Våra konsulter har lång erfarenhet av arbetsmiljö, säkerhet och krisberedskap, på en strategisk och operativ nivå från olika företag och branscher. Vi arbetar på ett övergripande plan med att stödja organisationens ledning  genom att skapa strategier, strukturer och system. 

Vår styrka är att snabbt se och förstå helheter och sätta oss in i din organisations problem och svårigheter. Tillsammans eftersträvar vi att hitta en lagom nivå på din organisations kompetens kontra att anlita oss som experthjälp eller resurs. Inom området konsultstöd erbjuder vi:

Vi arbetar efter beprövade arbetsmetoder och modeller. Vid behov kan våra erfarna konsulter skräddarsy metoder och verktyg. I de fall våra kunder saknar verktyg för dokumentation och publicering, så kan vi erbjuda detta.