Ledargruppen och corona 

Vi på Ledargruppen håller på myndigheternas Corona-råd för att bromsa smittspridning av Covid-19. På våra fysiska utbildningar har vi begränsat antalet deltagare, vi utvecklar flera av kurserna till distansutbildningar och förbereder oss på att detta är det nya ”normala”. Vi är noga med handtvätt, spritar våra lokaler regelbundet och håller många av våra möten, externa såväl som interna, på distans.

Vi har öppet som vanligt om din organisation behöver hjälp inom arbetsmiljö, säkerhet eller krisberedskap – områden där vi har stor erfarenhet och kompetens. Välkommen att höra av dig!

 

 

Svenska Ledargruppen 

Är en helhetsleverantör av tjänster inom områdena arbetsmiljö, säkerhet och krisberedskap. Vi hjälper organisationer att utveckla en trygg miljö. Vi förebygger problem, stödjer i ett akut skede och minskar konsekvenserna efter en händelse.

Arbetsmiljö

Det ska vara enkelt att skapa trygga arbetsplatser. Arbetsmiljö- och säkerhetsarbete kan uppfattas som krångligt och dyrt. Sedan 2005 har vi arbetat med att förenkla processen. Vi identifierar en miniminivå, skapar en helhetsstruktur som gör arbetsmiljöarbete roligare.

Läs mer

Säkerhet

Kameraövervakning? Rejäla lås på dörrarna? Brandsläckare? Personal utbildad inom hot och våld? Vad du än har för behov hjälper vi dig framåt i ditt säkerhetsarbete. Vi kartlägger nuläget och ser till att ni får utbildning och verktyg för att förebygga och undvika hot och risker.

Läs mer

Krisberedskap

Krisberedskap = det du och din organisation behöver för att kunna agera i en akut krissituation. Kunskap inom krishantering och krisledning samt kontinuerlig utbildning och övning borgar för en krisberedd organisation. Vi hjälper dig Före - Under - Efter en krishändelse.

Läs mer

Dags att se över arbetsmiljöarbetet? 

Vi är proffs på arbetsmiljö och kan hjälpa dig med såväl enstaka utbildningar som en ”totalrenovering” av organisationens systematiska arbetsmiljöarbete. Vårt mål är att hjälpa till att göra trygga och välmående arbetsplatser där arbetsmiljöarbetet är roligt. 

FIS Cross-Country World Cup

Än en gång har vi äran att ansvara för den totala säkerheten på längd- skidtävlingarna FIS Cross-Country World Cup i Ulricehamn 16-17/1 2021. Även denna gång som Guldsponsor.

Läs mer

Utbildnings- avdelningen

Har du upptäckt vår webbsida för utbildning och övning? Om inte - Välkommen in och kika på vårt aktuella kursutbud! All information och bokning finns samlat under ett och samma tak.

Läs mer

Abonnemang

Välj något av våra abonnemang för en tryggare arbetsplats - Krisstöd via telefon dygnet runt - Kristeam på plats inom 1-6 timmar - Checklistor och handlingsplaner via webben.

Läs mer

Heta Arbeten

Behöver du kompetens för Heta Arbeten?
Vi erbjuder öppna eller företagsanpassade utbildningar som ger femårigt certifikat från Brandskyddsföreningen.
Nu även som distansutbildning!

Läs mer

Krislednings- programmet

Vårt företagsanpassade specialprogram säkerställer organisationens förmåga att hantera större oväntade händelser. Genom regel- bunden utbildning och övning befästs metoder och rutiner.

Läs mer

SlåLarm

En välfungerande visselblåsarfunktion är en viktig del av ett företags övergripande arbete med etik och moral. Med SlåLarm kan du anmäla allvarliga händelser eller missförhållanden helt anonymt.

Läs mer