Svenska Ledargruppen 

Är en helhetsleverantör av tjänster inom områdena arbetsmiljö, säkerhet och krisberedskap. Vi hjälper organisationer att utveckla en trygg miljö. Vi förebygger problem, stödjer i ett akut skede och minskar konsekvenserna efter en händelse.

Arbetsmiljö

Det ska vara enkelt att skapa trygga arbetsplatser. Arbetsmiljö- och säkerhetsarbete kan uppfattas som krångligt och dyrt. Sedan 2005 har vi arbetat med att förenkla processen. Vi identifierar en miniminivå, skapar en helhetsstruktur som gör arbetsmiljöarbete roligare.

Läs mer

Säkerhet

Kameraövervakning? Rejäla lås på dörrarna? Brandsläckare? Personal utbildad inom hot och våld? Vad du än har för behov hjälper vi dig framåt i ditt säkerhetsarbete. Vi kartlägger nuläget och ser till att ni får utbildning och verktyg för att förebygga och undvika hot och risker.

Läs mer

Krisberedskap

Krisberedskap = det du och din organisation behöver för att kunna agera i en akut krissituation. Kunskap inom krishantering och krisledning samt kontinuerlig utbildning och övning borgar för en krisberedd organisation. Vi hjälper dig Före - Under - Efter en krishändelse.

Läs mer

Dags att se över arbetsmiljöarbetet? 

Vi är proffs på arbetsmiljö och kan hjälpa dig med såväl enstaka utbildningar som en ”totalrenovering” av organisationens systematiska arbetsmiljöarbete. Vårt mål är att hjälpa till att göra trygga och välmående arbetsplatser där arbetsmiljöarbetet är roligt. 

Utbildnings- avdelningen

Har du upptäckt vår webbsida för utbildning och övning? Om inte - Välkommen in och kika på vårt aktuella kursutbud! All information och bokning finns samlat under ett och samma tak.

Läs mer

CrisisCoord - Crisis Management System

Se flödet i realtid i vårt webbsystem som stödjer hantering av händelser där det krävs snabb och effektiv mobilisering av en beredskaps- eller krisledningsorganisation.

Läs mer

Har du tillräcklig BAS-kunskap?

Välkommen att anmäla dig till våra utbildningar för Byggarbetsmiljösamordnare. Välj mellan Grund, Fördjupning, För beställare eller anpassad för din verksamhet. Nu även som distansutbildning.

Läs mer

SlåLarm

En välfungerande visselblåsarfunktion är en viktig del av ett företags övergripande arbete med etik och moral. Med SlåLarm kan du anmäla allvarliga händelser eller missförhållanden helt anonymt.

Läs mer

Utbildningar

Boka plats på våra populära utbildningar! Vi erbjuder öppna schemalagda utbildningar i Göteborg, Malmö, Linköping och Stockholm men genomför företagsanpassade utbildningar över hela landet.

Läs mer

Abonnemang

Välj något av våra abonnemang för en tryggare arbetsplats - Krisstöd via telefon dygnet runt - Kristeam på plats inom 1-6 timmar - Checklistor och handlingsplaner via webben.

Läs mer