Ledargruppen och Dataskyddsförordningen 

Svenska Ledargruppen AB behandlar personuppgifter. Det gör vi för att tillhandahålla våra tjänster, genomföra utbildningar samt utfärda certifikat. Du har alltid rätt att få veta vilka uppgifter vi hanterar om dig, begära att raderas eller att i efterhand få en kopia på dina intyg.

Du kan enkelt motsätta dig vår behandling av dina personuppgifter för marknadsföring och du har alltid rätt att återkalla ditt samtycke beträffande vår rätt att behandla dina personuppgifter. De personuppgifter vi behöver för att kunna tillhandahålla våra tjänster, genomföra utbildningar samt utfärda certifikat till dig är:

  • namn
  • e-postadress
  • företagsnamn
  • telefonnummer
  • personnummer