Ledargruppen och Dataskyddsförordningen 

Svenska Ledargruppen AB behandlar personuppgifter. Det gör vi för att tillhandahålla våra tjänster, genomföra utbildningar samt utfärda certifikat. Det är viktigt för oss att du känner dig trygg i hur vi behandlar dina personuppgifter. Du ska kunna lita på att vi behandlar dina personuppgifter på ett respektfullt sätt genom att tänka på din integritet.

Vi arbetar enligt dataskyddsförordningen. Dataskyddsförordningen är det svenska namnet på General Data Protection Regulation, som förkortas GDPR.

Du har alltid rätt att få veta vilka uppgifter vi hanterar om dig, begära att raderas eller att i efterhand få en kopia på dina intyg.

De personuppgifter vi behöver för att kunna tillhandahålla våra abonnemangstjänster, konsultuppdrag, genomföra utbildningar och utfärda certifikat till dig är:

  • Namn
  • E-postadress
  • Företagsnamn
  • Telefonnummer
  • Personnummer (där det är ett krav)
  • Andra systemspecifika uppgifter där dessa är nödvändiga

Du har rätt att få veta vilken behandling vi genomför avseende dina personuppgifter, och en kopia av de personuppgifter som behandlas. Du kan begära rättelse av felaktiga eller missvisande personuppgifter. Du har också rätt att begära radering av dina personuppgifter om Svenska Ledargruppen inte måste behandla dem för att lagen kräver det (t.ex. för att uppfylla bokföringsregler).

Du kan kontakta vårt dataskyddssamordnare med frågor kring dataskydd och personuppgifter. Dataskyddssamordnaren granskar regelbundet Svenska Ledargruppens personuppgiftshantering. Du når samordnaren på dataskydd@ledargruppen.se.