Vellingebostäder 

Vellingebostäder har valt vårt HELP24-abonnemang med Personalhandbok för att ta hjälp med sitt arbetsmiljö- och säkerhetsarbete. Bolaget är Vellinge kommuns största fastighetsägare, med det största urvalet av bostäder och totalt cirka 1000 hyreslägenheter fördelade i Skanör, Falsterbo, Höllviken, Vellinge, Västra Ingelstad och Östra Grevie. Vi välkomnar Vellingebostäder till HELP24-familjen!

Staffanstorp Centrum 

Staffanstorp Centrum har valt att komplettera sitt befintliga HELP24-abonnemnag med Utbildningsavdelningen. Ett abonnemang som hjälper att se till att organisationen är utbildad för att leva upp till Arbetsmiljölagstiftningens miniminivå.

Lysekilsbostäder 

Lysekilsbostäder har valt att komplettera sitt befintliga HELP24-abonnemnag med tillhörande Personalhandbok.

Göteborgs Domkyrkopastorat 

Vi välkomnar Svenska Kyrkan, Göteborgs Domkyrkopastorat till vårt Krisjouren-abonnemang som ger tillgång till krisstöd och krishantering 24/7.

Myra Assistans 

Myra assistans har valt vårt HELP24-abonnemang med Personalhandbok för att ta hjälp med sitt arbetsmiljö- och säkerhetsarbete. Bolaget anordnar personlig assistans för både barn och vuxna över hela landet. Vi välkomnar Myra assistans till HELP24-familjen!

ElinZity 

ElinZity har valt vårt HELP24-abonnemang med Personalhandbok för att ta hjälp med sitt arbetsmiljö- och säkerhetsarbete. Bolaget ett heltäckande Installationsföretag och samtidigt en samarbetspartner för inhyrning av personal. Vi välkomnar ElinZity till HELP24-familjen!

Båstadhem 

Båstadhem har valt att komplettera sitt befintliga HELP24-abonnemnag med tillhörande Personalhandbok.

Klövern AB 

Klövern har valt vårt HELP24-abonnemang för att ta hjälp med sitt arbetsmiljö- och säkerhetsarbete. Bolaget är ett nystartat kommersiellt bostadsbolag med byggrätter för 24 000 bostäder främst i Stockholmsområdet, 3 förvaltningsfastigheter med hyresrätter samt 28 projektfastigheter med kommersiella lokaler. Vi välkomnar Klövern till HELP24-familjen!