Företaget 

Som helhetsleverantör av tjänster inom områdena arbetsmiljö, säkerhet och krisberedskap är vi ett stöd till organisationens personal- eller säkerhetsavdelning. Vi har i dagsläget över 400 anslutna abonnemangskunder vilket omfattar drygt 40 000 medarbetare. Våra kunder finns såväl inom offentlig som privat sektor.
Här är våra huvudområden:

 • Abonnemang
  Med våra olika abonnemang säkerställer vi att organisationer lever upp till gällande arbetsmiljö- och säkerhetslagstiftningar. De ger tillgång till professionellt stöd och webbaserade handlingsplaner året runt, dygnet runt.
 • Konsultstöd
  Våra konsulter har lång egen ledarerfarenhet med god förståelse för organisationers problemställningar. Exempelvis kan vi erbjuda coachning, rådgivning och utredningar eller projektledning för hela organisationen. Vi kan även "kliva in" som operativ chef under en definierad tid.
 • Utbildning och övning
  Vi erbjuder ett brett spektra av företagsanpassade och öppna utbildningar, framförallt inom områdena arbetsmiljö, säkerhet och krisberedskap. Vi erbjuder även utbildningar inom ledarskap och organisationsutveckling samt genomför uppdragsutbildningar.
 • Koncept och system
  Vi har genom åren tagit fram ett flertal koncept inom områdena arbetsmiljö, säkerhet och krisberedskap. De flesta i samarbete med någon av våra kunder, som lösning på en frågeställning. Konceptet har sedan renodlats till en anpassningsbar produkt för att ge andra kunder en möjlighet att dra nytta av funktionen. Det finns oftast en kombination av teknik/system, kompetens och förvaltning för att säkerställa en långsiktig funktion.

Så började Svenska Ledargruppen AB 

Svenska Ledargruppen grundades 2005 av Jonas Lundberg i Göteborg. 2010 etablerade vi oss i Malmö och 2011 i Linköping. Affärsmodellen fann Jonas i ett arbetsmiljöprojekt 2004 där uppdraget var att identifiera lagstiftningens miniminivå. Lärdomen blev grunden till Svenska Ledargruppen.

Förutom våra engagerade medarbetare har vi även sedan 2005 utvecklat ett stort nätverk med underkonsulter och samarbetspartners vilket gör att vi alltid kan finna lösningar på dina problem.

Du kan lita på oss 

Förtroende
Grunden för vårt arbete är ditt förtroende. Svenska Ledargruppens värdegrund baseras på sund etik och humana värderingar. Vi eftersträvar att alltid leva upp till våra överenskommelser och utfästelser. Vi för en löpande och levande diskussion om etik, moral och värderingar, internt och tillsammans med dig.

Goda förebilder
Svenska Ledargruppen strävar efter att vara en god förebild på de orter där vi verkar. Vi arbetar ideellt inom våra kompetensområden, med föreläsningar och olika aktiviteter i skolor och föreningar.
 
Att sprida goda exempel
Genom våra många och olikartade uppdrag har vi byggt upp en stor erfarenhetsbank, som vi dela med oss av. Vi arbetar systematiskt med att sprida goda erfarenheter och exempel.
 
Utveckling
Utvecklingsprojekt och omvärldsbevakning är viktigt för oss. Genom att regelbundet driva och medverka i utvecklingsprojekt höjer vi kontinuerligt kvaliteten. Vi strävar efter enkla och tydliga lösningar.

Det ska vara enkelt att skapa trygga arbetsplatser
Arbetsmiljö-, säkerhets- och krisarbete uppfattas ofta som krångligt och dyrt. Sedan starten 2005 har vi arbetat med att förenkla processen. Att identifiera en miniminivå, att skapa en enkel helhetsstruktur och
att göra arbetsmiljöarbetet roligt. Vi fokuserar på närhet och långsiktig utveckling där vi finns med både i det förebyggande arbete och om något skulle inträffa.

Så låt oss bli din partner för en trygg och säker arbetsmiljö!

Vision, Affärsidé, Mission 

 

Våra värdeord 

Föredömligt

 • Föregå med gott exempel
 • Kompetens
 • Ärliga
 • Kvalitet
 • Ansvar

Enkelt

 • Förenkla
 • Prioritera
 • Anpassat
 • Rimligt
 • Tydliga

Långsiktigt

 • Samspelta/samsynta
 • Uppdaterade
 • Relation
 • Närvarande
 • Pålitliga

Roligt

 • Engagemang
 • Motiverande
 • Lättsam
 • Humor
 • Inspirerande

Fyren - symbol för det synliga ledarskapet 

Att vara synlig och närvarande är som att vara en fyr på ett stormigt hav. Vi vill på ett tryggt, enkelt och säkert sätt guida våra kunder till en säker och trygg miljö. Fyren är även symbolen för modellen - Det synliga ledarskapet. Modellen tydliggör vikten av att ha modet att omedelbart lyfta ett problem när det upptäcks, helst inför alla berörda och samtidigt alltid ha hjärtat med så det är för ett gott syfte.