SlåLarm - visselblåsarfunktion 

Syfte 
En välfungerande visselblåsarfunktion är en viktig del av ett företags övergripande arbete med etik och moral inom företaget. Vi vill erbjuda en enkel tjänst som ska bidra till att förebygga och tidigt upptäcka misstänkta oegentligheter och därmed bidra till att upprätthålla ett högt förtroende för ett företag och dess medarbetare.  

Vad kan du anmäla?
Med SlåLarm kan du anmäla allvarliga händelser eller missförhållanden inom företaget, som t.ex. 

 • Ekonomisk brottslighet som mutor, bestickning, bedrägeri och förfalskning.
 • Betydande brister i säkerheten på arbetsplatsen.
 • Betydande överträdelser av miljöregler och förorening av miljön.
 • Allvarliga former av diskriminering och trakasserier. 

I systemet kan du skicka dokument och fotografiet anonymt och enkelt.

Följ din anmälan
Anmälaren har möjlighet att följa ärendets utveckling genom att skapa ett användarnamn och lösenord. 

Anmälningsprocessen

 1. Anmälan sker in i systemet via webformulär, mail, telefon eller post.
   
 2. Speciellt utsedda handläggare på Svenska Ledargruppen hanterar alla anmälningar. Detta för att garantera anonymiteten på de som anmäler. 
   
 3. En första bedömning av anmälan görs för att se om ärendet går att utreda eller inte.
  Vid eventuell osäkerhet går man alltid vidare med en utredning för att få ett så bra beslutsunderlag som möjligt. 
   
 4. Efter avstämning med ansvarig kontaktperson på aktuellt företag tas en plan fram för fortsatt informationsinhämtning. 
   
 5. Utredning, analys och sammanställning av inhämtad information sätts samman i en rapport/handlingsplan.
   
 6. Leverans av rapport till ansvarig kontaktperson på företaget med rekommendation/handlingsplan för ärendets fortsatta handläggning.  

Läs mer och anmäl ditt intresse på SlåLarms hemsida.