Ledargruppen Väst & Öst 

Vi välkomnar två nya medarbetare till oss på Ledargruppen. Mattias Lenti som kommer att förstärka vårt Linköpingskontor som konsult och Pernilla Manzoor som blir ett välkommet tillskott som utbildare på Göteborgskontoret.

Så här beskriverde sig själva med några korta rader:
Pernilla Manzoor: "Jag har genom mina 22 år i järnvägsbranschen "uppfostrats" till att alltid sätta säkerheten främst. Min huvudsakliga sysselsättning har varit att utbilda främst tågåkande personal i bland annat HLR/Brand, Hot och våld, elsäkerhet och trafiksäkerhet. Jag har också författat företagsbestämmelser och utvecklat utbildningsmaterial m.m. Jag är utbildad coach och har även studerat projektledning. På fritiden är jag mycket i naturen eller hänger med mina två tonårsbarn på olika musikal- eller körevent eller fikar."

Mattias Lenti: "De senaste 11 åren har jag arbetat som kompetensutvecklare på statlig myndighet med ansvar för säkerhetsutbildningar, samt utbildningar inom handledning, projektledning, informationssäkerhet och teknik. Under många år ingick jag i krisledningsorganisationer med strategiska och operativa krishanteringsinsatser samt utbildare i civilförsvar, beredskap- och totalförsvarsfrågor. Jag är en statsvetare med stort intresse för säkerhetspolitik, samhällets robusthet och krishantering."