Krishantering 

Dagligen sker det händelser som påverkar oss. Beroende på bland annat erfarenhet, kunskap och dagsform reagerar vi alla olika. Stress kan övergå i krisreaktioner som påverkar och begränsar vår funktion. 

Att få stress- och krisreaktioner i olika händelser är normalt och är inte ett sjukdomstillstånd. Däremot kan det övergå till ett sjukdomstillstånd om det inte hanteras bra eller om reaktioner kvarstår under en längre tid. Detta är en av orsakerna till att Arbetsmiljöverket har en föreskrift* som ställer krav på att arbetsgivaren regelbundet utbildar chefer och arbetsledare i att identifiera och hantera dessa reaktioner.

Vi på Svenska Ledargruppen har därför utvecklat en modell för att säkerställa ett bra stöd i alla typer av händelser. Genom rutiner, dokumentation, utbildning och övning ger vi din organisation en trygghet i att själva hantera de flesta situationer. Vid större händelser finns vi tillgängliga som ett stöd med kunskap och resurser. Via våra abonnemang Krisjouren eller HELP24 kan vi ge stöd direkt på telefon eller på plats inom 6-12 timmar**. 

*Första hjälpen och krisstöd AFS 1999:7
Kunskaper om krisstöd 7 § Chefer och arbetsledande personal skall ha tillräckliga kunskaper om krisstöd för att kunna planera och ordna detta på ett lämpligt sätt.

** Stöd på plats inom 6 timmar söder om Gävle och 12 timmar norr om Gävle.