Säkerhet 

Säkerhet är kunskap om hot och risker och hur de kan förebyggas och undvikas. Riskerna i det moderna samhället idag ställer krav på att företag och myndigheter ser till helheten i sitt säkerhetsarbete. Människa, teknik och organisation måste samspela i en ständigt pågående arbetsprocess där ledningens säkerhetskultur återspeglas hos de anställda. 

Inbrott, bränder, interna stölder, patentintrång, översvämningar, elbortfall, datasystemet som ligger nere eller det där olämpliga uttalandet. Allt kan påverka organisationens förmåga att leva upp till ställda krav på verksamheten. Det kan leda till driftavbrott, förlorade marknadsandelar, person- eller egendomsskador eller den goodwill/trovärdighetsförlust händelsen leder till.

Med grunden i kontinuitetshanteringens riskanalyser skapar vi organisatoriska och tekniska lösningar för att minska organisationens risker och öka förmågan att hantera oönskade händelser.