Stenungsunds kommun 

Ledargruppen har genomfört en halvdagsutbildning med Stenungsunds krisledningsnämnd omfattande svenska krisberedskapssystemet, kommunens ansvar vid kris och krig.

Nämnden utbildades även i deras specifika bestämmelser enligt lagen om extraordinära händelser (LEH). Avslutningsvis genomfördes en beslutsseminarieövning där krisledningsnämnden fick diskutera huruvida den skulle aktiveras och genomföra åtgärder utifrån olika typer av scenarion.

Ledargruppen Öst 

Vi välkomnar Mattias Linde till Ledargruppen! Han kommer framför allt att arbeta som utbildare med utgångspunkt från Linköpingskontoret. Så här beskriver Mattias sig själv med några korta rader: "Min bakgrund är från början snickare och brandman. De sista tre åren på räddningstjänsten jobbade jag med utbildningar inom det mesta som gällde brand och sjukvård. Senare var jag brandskyddsansvarig inom ett förvaltningsbolag.  Jag gillar att utbilda och drivs av mötet med människor. Jag ser fram emot att träffa och utbilda Ledargruppens kunder!"

Terrängpejlen 

Svenska Ledargruppen var övningsledare i en scenarioövning kopplat till projektet Terrängpejlen. I projektet deltog: Sjöfartsverket med JRCC, FoI och helikopterenheten, samt Polisen, Regionerna Väster- och Norrbotten, Fjällräddningen, Linköpings Universitet och MSB.

Dagens uppgift var att hitta ett försvunnet flygplan i Kebnekajse-massivet och lokalisera personer som eventuellt avvikit från olycksplatsen. Diskussionerna var öppna och kreativa. Hur är snöläget? Barmark – fyrhjulingarna funkar bra. Tidigt på snösäsongen – varken fyrhjulingarna eller skotrarna funkar särskilt bra. Skare – skotrarna äger.

- Den här skrivbordsövningen var mycket lyckad, säger Fredrik Kokacka, FoI-enheten, projektledare för Terrängpejlen.

Projektet Terrängpejlen syftar till att skapa en förbättring av räddningsinsatser, i oländig terräng, genom bland annat testa ett aktörsgemensamt pejlsystem som snabbare kan lokalisera nödställda personer och luftfartyg.

Linotol 

Vi är glada och stolta över att Linotol, utökar sitt samarbete med oss. Tjänsten heter SlåLarm och är vårt eminenta visselblåsarsystem. Välkomna, Linotol!

Nösnäsgymnasiet Stenungsund 

Ledargruppen har tillsammans med Stenungsunds Nösnäsgymnasium, planerat en krisövning med fokus på lärande gällande att hantera en hotfull situation i skolan. Från hot, till slagsmål till dödligt våld. Under övningen agerade vi som moderator.

Syftet:
Fokus på ”lärande” gällande förmåga att hantera en hotfull situation eller risk för väpnat våld inom Nösnäsgymnasiet.

Mål:

 • Teoretisk övning där målet är att utveckla befintlig krisplan.
 • Förbättrad förmåga hos alla som har Nösnäsgymnasiet som arbetsplats att hantera en hotfull situation eller risk för väpnat våld.

Ökad förståelse för arbetet som utförs av central krisledning i kommunen och berörda aktörer så som polis, ambulans och räddningstjänst vid en krissituation.

Ledargruppen Norrköping 

Sedan 1 oktober finns vi även på plats med kontor i Norrköping!
Svenska Ledargruppen fortsätter expansionen och den positiva trenden med att utöka sin närvaro och den här gången är det Norrköpings tur. Vi etablerar nu ett kontor i nya fina lokaler som är centralt beläget i industrilandskapets område. Välkommen till vårt kontor på Västgötegatan 7 i Norrköping.

Ale kommun 

Svenska Ledargruppen stödjer Ale kommun som projektledare för ett nödvattensprojekt. Projektet syftar till att öka kommunens robusthet i att säkra tillgången till vårt viktigaste livsmedel, dricksvatten. Detta uppnås genom att vi planerar för, samt skapar möjlighet för leverans av ”nödvatten” via alternativa metoder. Projektet löper fram tills oktober 2022.

Risk Management Akademin 

Ledargruppens Risk Management Akademin planerar nu för att återgå till fysiska utbildningstillfällen i Göteborg. Vi ser verkligen fram emot att äntligen träffa alla våra studenter fysiskt. Just nu har vi två klasser ”inryckta” som studerar vår tvååriga YH-utbildning, Beredskaps och säkerhetssamordnare.

Svenska Ledargruppen 

Svenska Ledargruppen har genomfört internutbildning för våra säkerhetsjoursoperatörer, vi har ytterligare vässat vårt team som står i ständig beredskap. Detta för att inom sex timmar, rycka ut och stödja våra kunder med allt från avlastande samtal för drabbad personal eller till att samordna en organisations krisledningsarbete.

Sportshopen/Swedemount 

Swedemount/Sportshopen har valt Svenska Ledargruppens koncept HELP24 för att implementera en arbetsmiljö-, säkerhets- och personalhandbok. HELP24 är en arbetsmiljöplattform som säkerställer att chefer och medarbetare alltid har senaste versionen av rutiner och checklistor samtidigt som den förenklar intern kommunikation. Plattformen tillhandahåller webbstöd inom arbetsmiljö och säkerhet samt möjlighet till krisstöd 24/7. Samarbetet startade i våras och inom kort lanseras HELP24 som Swedemounts/Sportshopens intranät.

Så här säger Mikael Blom, HR-chef för Swedemount/Sportshopen, ” Vi valde Svenska Ledagruppen för att de tillhandahåller ett enkelt, användarvänligt verktyg genom HELP24. Ett verktyg som hjälper oss med struktur och uppföljning bland annat av det systematiska arbetsmiljöarbetet.”

Qamcom Research and Technology AB 

Qamcom är ett Göteborgsföretag med expertis och fokus på produkter och tjänster inom bland annat AI och radarsystem för industrin. Vi är stolta att välkomna dem till SlåLarm-familjen!”

Ledargruppen Syd 

Vi välkomnar Magnus Lindeberg till Ledargruppen! Han kommer att bemanna vårt Malmökontor och arbeta som konsult och utbildare. Så här beskriver Magnus sig själv men några korta rader:
"Jag har min bakgrund och erfarenhet från olika branscher där det i huvudsak är bygg och transportbranschen som dominerat. Efter bygglinje på gymnasiet så arbetade jag ca 10år som byggnadssnickare innan jag bytte inriktning till flygbranschen efter att jag genomfört trafikflygarutbildning, det gav mig 14år i flygbolag och en rad olika roller främst kopplade till det operativa. Min senaste roll var som krisberedskapskoordinator och den gav mig ytterligare en vinkel i min kunskapsbank som jag ser fram emot att använda i kommande uppdrag hos Svenska Ledargruppen."

Halmstads kommun 

Svenska Ledargruppen har efter upphandling, tecknat ett ramavtal om Konsultstöd inom krisberedskap inklusive stabsmetodik med Halmstads kommun och kommunala bolag.

Air Leap 

Under våren har Svenska Ledargruppen ingått i ett projekt hos Air Leap där vi tillsammans har arbetat fram en krisorganisation som skall kunna aktiveras vid små och större händelser.

Som ett resultat av detta har vi nu har ingått ett avtal med Air Leap vilket innebär krisledningstöd vid en allvarlig händelse där flygbolaget är involverat. Genom Ledargruppens säkerhetsjour bistår vi med vägledning, specialistkunskap och samordning vid en akut situation.

Vi ser fram emot ett bra samarbete!

Risk Management Akademin 

17-18 juni hölls examination av vår YH-utbildning till Beredskaps- och säkerhetssamordnare. Eleverna presenterade sina examensarbeten digitalt och avslutningstal hölls av arméchefen Karl Engelbrektson via länk. Nu återstår för Ledningsgruppen att godkänna elevernas betygsunderlag.

Studenterna har under två års utvecklande halvtidsstudier breddat sina kunskaper och dessutom haft en utmanande studietid pga pandemin. Bra jobbat alla – tack för ert engagemang – studenter, lärare och ledningsgrupp.

Ansökan för nästa omgång är inlämnad till YH-myndigheten – svar kommer i början av 2022.

Malmö universitet 

Svenska Ledargruppen har vunnit en upphandling för Malmö Universitet där vi ska stödja dem i arbetet med Säkerhetsskydd, rutiner för bakgrundskontroll av utländska forskare samt inventering/analys av produkter med dubbla användningsområden (förkortat PDA, dvs produkter som kanske främst har en civil användning men som även kan nyttjas för militära ändamål). Vi är tacksamma att få förtroendet att arbeta med dessa viktiga frågor för Sveriges säkerhet, av en kund där detta är ett prioriterat område.

Göteborgslokaler 

Svenska Ledargruppen genomfört en utrymningsövning för gallerian i Focushuset i Göteborg på uppdrag av Göteborgslokaler som förvaltar denna del av byggnaden. En tidig morgon rökfylldes delar av gallerian och all personal fick öva på att utrymma lokalerna. En lärande övning i en komplex miljö där samverka och samordning spelar en viktig roll. Bra jobbat alla deltagare! 

East Sweden Business School 

Svenska Ledargruppen har uppdraget att i början på alla ESBS utbildningar genomföra utbildningar inom arbetsmiljö och säkerhet för att förbereda eleverna för praktikperioder och kommande yrkesliv. Vi tackar för förtroendet och gratulerar alla elever till examen efter genomförd YH-utbildning!

Eslövs Bostads AB 

Vi är glada och stolta över att Eslövs Bostads AB, EBO, utökar sitt samarbete med oss. Tjänsten heter SlåLarm och är vårt eminenta visselblåsarsystem. Välkomna, Ebo!

Alingsås kommun 

Svenska Ledargruppen stödjer Alingsås kommun med rollen som stabschef på vård och omsorgsförvaltningen. Detta för att leda förvaltningens arbete med hanteringen av Covid-19.

KKB Fastigheter AB 

KKB är den ledande bostadsförmedlaren i Kävlinge i Skåne. De har valt att i sitt arbetsmiljöarbete ta hjälp av Svenska Ledargruppen. Välkomna till HELP24-familjen, säger vi!

Swedemount/Sportshopen 

Att bestiga Mount Everest är ingen lek, miljön ställer oerhört höga krav på både människorna och utrustning. Swedemount designar och säljer klädesplagg som klarar tuffa förutsättningar. Swedemount/Sportshopen har tagit hjälp av Svenska Ledargruppen för att strukturera sitt arbetsmiljö- och säkerhetsarbete. Genom vårt HELP24-avtal får de:

 • Ett företagsanpassat ledningssystemför sitt systematiska arbetsmiljö- och brandskyddsarbete (utifrån sina risker) med policys, rutiner, handlingsplaner, checklistor mm.
 • Tillgång till psykosocialt stöd i akuta lägen dygnet runt till sina medarbetare, bollplank till chefer.
 • Möjlighet till kristeam på plats.
 • Stöd och vägledning i arbetsmiljö och brandskyddsarbetet via våra experter
 • Lagbevakning och uppdatering av ledningssystemet.
 • Årlig uppföljning och stöd.

Ledargruppens plattform HELP24 kommer även fungera som företagets eget intranät där flera andra funktioner byggs in.

Säterbostäder AB 

Säterbostäder AB förvaltar lägenheter och lokaler i ett 30-tal bostadsområden runt om i Säters kommun. Deras fastigheter består av gamla kulturhus i trästaden Säter, såväl som moderna lägenheter i Säters nyare områden, men även lägenheter i kommunens övriga delar. Dessutom förvaltar de fyra servicehus och äldreboenden. Vi hälsar Säterbostäder välkomna till vårt HELP24-abonnemang.

Estate concierge 

Estate concierge hjälper fastighetsägare med förvaltning, utveckling men arbetar även till med strategi, fastighetsköp, konceptualisering samt uthyrning av lokaler och bostäder. Vi hälsar Estate concierge välkomna till vårt HELP24-abonnemang.

Conjet 

Conjet automatiserar betongborttagningsrobotar (ACR) med hydronedbrytningsteknologi. I mer än 35 år har man bidragit till utvecklingen av nedbrytning - en teknik med beprövad erfarenhet som den mest hållbara och effektiva metoden för avlägsnande av betong och ytbehandling. Säker för strukturen, operatören och för miljön. Vi hälsar Conjet välkomna till vårt HELP24-abonnemang där vi jobbar vidare med arbetsmiljö och säkerhet.

Samarbete mellan Janes och Svenska Ledargruppen 

I samarbete med det välrenommerade företaget Janes erbjuder Svenska Ledargruppen genom Risk Management Akademi (RMA) deras OSINT-utbildning. OSINT står för Open Source Intelligence och utbildningen ger dig rätt kompetens för att samla in och tolka data från internet. Du lär dig tolka vilken information är tillförlitlig och hur du registrerar resultaten korrekt.

Målgruppen är personer som arbetar med någon typ av säkerhet inom myndigheter, landsting, kommun, privata såväl som kommunala bolag. Kursen riktar sig till dig som behöver fördjupad kunskap i att samla in, bedöma och analysera omvärld, risker och hot.

Kort info

 • Lärarlett intro och avslut på svenska med lärare från RMA
 • Självstudiekurs via webb, 8 veckor, ca 20% studietakt
 • Hålls på engelska
 • Ger certifikat efter godkänd utbildning
 • Första kursstart: 15.00 12 april 2021
 • Kursavgift: 15 000:- exkl. moms. RMA-elever har 15% på avgiften

Vill du veta mer eller anmäla dig till kursen? E-posta eller ring 031-760 87 99

Produktblad

Janes webbsite

Svenska Ledargruppen 

SLAB har i veckan avslutat ett utredningsuppdrag åt en statlig myndighet. Utredningen har varit av sådan natur att det fallit under ramarna för säkerhetsskydd.

Ledargruppen har kompetens, rutiner och fysisk säkerhet på plats för att kunna genomföra uppdrag med höga krav på säkerhetsskydd. Personalen går regelbundet utbildning inom området, revisioner genomförs regelbundet.

Självklart kan vi även hjälpa er som organisation med både uppdrag som är säkerhetsklassade men vi kan självklart stötta er med ert interna säkerhetsskyddsarbete. Vi har flertalet konsulter med stor erfarenhet av säkerhetsskydd, de har under flera års tid arbetat med säkerhetsskydd både som konsulter men även i tidigare anställningar för statliga myndigheter, kommuner och även inom Försvarsmakten. Vi kan bistå med säkerhetsskyddsanalys, framtagning av riktlinjer och instruktioner, SUA samt genomföra utbildningar.

Sundsvalls kommun/Yrkeshögskolan Mitt 

Svenska Ledargruppen AB har haft det stora nöjet att för Sundsvalls kommun och Yrkeshögskolan Mitt genomföra tre kurser som kursansvariga lärare. Kurserna Riskhantering del 1 och 2 samt kursen krishantering, när nu examinationer är genomförda och kurserna är utvärderade känns allt toppenbra. Tack utbildningsanordnaren för väldigt bra samarbete och framföra allt tack alla studenter som i utvärderingen gav oss ett väldigt bra betyg.

Risk Management Akademin 

Svenska Ledargruppens Risk Management Akademi genomför nu utbildning för tre klasser, BOS 19, BOS 20 A samt B, dessa omfattar cirka 115 studenter. Just nu pågår kurserna informationssäkerhet samt Riskhantering och omställningen till elektronisk undervisning har visat sig fungera på ett mycket gott vis, dock saknar vi alla att kunna ses. Vi fram emot en vår och sommar där vi kommer fira vår BOS 19 klass som i Juni tar examen. Övriga klasser kommer kämpa på ett år till med utmanande kurser såsom Krishantering, Informationssäkerhet samt Skydd mot olyckor vidare skall även ett examensarbete inom valfritt ämne genomföras. Vi på RMA önskar samtliga studenter lycka till och passar på att offentligt uppskatta er ambition, er styrka samt vilja att dela med er av varandras kunskap. Tack!

Malmö universitet 

Ledargruppen har genomfört utbildningar i hot och våld med personal från Malmö Universitet, som bland annat jobbar i reception, servicetekniker och tentavakter. De kundanpassade utbildningarna genomfördes tre halvdagar med 10-15 deltagare per gång på distans.

Världscupen i Ulricehamn 

Kommande helg, 6-7 februari, är det dags för Världscupen i längdskidåkning i Ulricehamn. Ni vet väl att vi på Ledargruppen har ansvarat för säkerheten sedan start. Denna gång bli det lite annorlunda i och med Covid-19. Det som vanligtvis har varit en folkfest med många tusen åskådare blir denna gång rekommenderat soffmys i hemmet. Läs mer om vad Johan Lenjesson säger om det annorlunda säkerhetshetsarbetet här.

Kika gärna på arrangörens egna sändningar från Studio Lassalyckan som kör uppladdning och underhållning fram till sprintstarten på lördagen för maximal Ulricehamnskänsla. Och man kan fortfarande heja fram sina favoriter och stötta tävlingsarrangörerna genom att köpa jubel, bjällror och applåder som kommer att levereras live till åkarna i spåret. Kika mer om vad som händer på Världscupens hemsida.

                                                                Johan Lenjesson från Svenska Ledargruppen 

Ledargruppen 

14 januari höll Oskar Hesselgren, vår färskaste Heta Arbeten-instruktör, en öppen distansutbildning med tio deltagare. Brandskyddsföreningens kvalitetskontrollant gjorde en inspektion av kursen och var mycket nöjd med resultatet. Oskar gjorde en bra insats som instruktör, administrationen fungerade fint och tekniken felfritt.