Personalhandboken 

I Personalhandboken har vi samlat information om rutiner och regler som berör organisationen. Den ger vägledning och fungerar som upp­slagsbok för både chefer, arbetsledare och medarbetare. Du får tillgång till standard­texter kring bland annat rekrytering, anställning, upp­sägning, förmåner, med mera. Till stöd finns även mallar, checklistor och aktuella beloppsgränser från Skatteverket. Vi tar hand om regelbunden lagbevakning och ser till att beloppsgränser och regler uppdateras.

Personalstöd
Hittar du inte svaret på dina frågor i handboken kan du kontakta våra specialister för att få hjälp. Vi har sam­lat expertis med kompetens inom HR, juridik och per­sonalekonomi. Du når dem via mail eller telefon under kontorstid.

Genom Personalhandboken får din organisation tillgång till:

 • Anpassad webbhandbok med checklistor och mallar.
 • Experthjälp inom HR, ekonomi och juridik via telefon eller mail under kontorstid.
 • Brett utbud av organisations- och ledar­skapsutbildningar.

I ett startprojekt går vi genom gällande lagstiftning och anpassar innehållet till era avtal och bestämmel­ser. Vi inventerar kunskapsnivån och kan utbilda i den mån det behövs.

Personalhandboken grundar sig på:

 • Arbetsmiljölagen
 • Arbetstidslagen
 • Anställds rätt till ledighet vid utbildning
 • Diskrimineringslagen
 • Föräldraledighetslagen
 • Förtroendemannalagen
 • Medbestämmandelagen
 • Semesterlagen
 • Skatteverkets regler
 
 

Produktblad