Krisledningscentral 

Tjänsten och omfattningen har hela tiden utvecklats utifrån de kundkrav och egna erfarenheter som erhållits sedan starten 2005. Där vi sett en stor framgång i att både ge psykosocialt stöd samt operativt ledningsstöd under oväntade situationer och krishändelser.  

Vi har därför valt att säkerställa detta genom fyra huvudområden:

  • Egen fysisk krisledningscentral med teknik och backuppfunktioner.
  • Egna utbildade operatörer i krisledningscentralen samt egna krisspecialister.
  • Ett omfattande rikstäckande nätverk av krishanterare och specialister.
  • En egen Krispool med allmänna resurser.

Bemannad 365/7/24
Vår egen krisledningscentral är en dygnetruntbemannad tjänst som tar emot, registrerar och gör en första prioritering av ärenden. Operatörerna i krisledningscentralen har god vana att i telefon möta stressade personer och snabbt göra en första bedömning så att rätt specialist kan kopplas in. 

Krisledningscentralen kan snabbt skalas upp till mer än tolv svarsplatser för våra operatörer och är utrustad med extern strömmatning vid avbrott och flera olika linjevägar för att klara strömbortfall eller linjebrott från någon av våra leverantörer.

Med våra krisspecialister och vårt rikstäckande nätverk med över 100 krishanterare och specialister säkerställer vi ett akut operativt eller psykosocialt stöd direkt på telefon och stöd på plats inom 6-12 timmar (söder/norr om Gävle) 

Krispoolen
Vår Krispool är en grupp resurser som är anslutna till Svenska Ledargruppen AB och som ger möjlighet att hantera större krissituationer för våra abonnemangskunder.
 
Krispoolen är uppbyggd av personer med kompetenser och erfarenheter nödvändiga i en krissituation, som kan kallas in med kort varsel. Vi har idag cirka 350 resurser för en akut händelse och efterförlopp.
Exempel på yrkesbakgrund är: personal från Räddningstjänst, Polis, Ambulans, Försvarsmakten, Sjukvården m.fl.  Yrkesroller som finns är exempelvis räddningsledare, insatsledare, psykologer, beteendevetare, säkerhetspersonal m.m. 

Sedan starten 2005 har Svenska Ledargruppen levererat krisstöd dygnet runt till anslutna abonnemangskunder. Det omfattar idag drygt 400 kunder med drygt 40 000 medarbetare.