Kontinuitetsplanering 

Elavbrott, IT-systemhaveri, brand i produktionsenheter, leverantör som går i konkurs eller nyckelpersoner slutar är exempel på händelser som kan försvåra för verksamheten att leverera.
Hur länge kan man acceptera ett avbrott innan allvarliga konsekvenser uppstår? 

Organisationen är precis som en kedja, inte starkare än sin svagaste länk. Det är därför viktigt att alla verksamheter planerar och säkerställer sin förmåga att fortsätta leverera vid alla typer av störningar eller händelser.

Med en tydlig modell och enkel process säkerställer vi att kontinuitetsplaneringen blir ett verktyg för att stärka verksamhetens affärskritiska förmåga. 

  • I en affärskonsekvensanalys ser vi över beroenden och genomför en riskvärdering för att utvärdera händelser och konsekvenser. 
  • Därefter tar vi fram en strategi, lösning och handlingsplan som synkas mot organisationens krishanteringsplan.
  • Avslutningsvis fastställer vi fortsatt utveckling med revisioner, utbildning och övning för att säkerställa förmågan över tid.