Grebo El  

Grebo El har valt att komplettera sitt befintliga HELP24-abonnemnag med Personlahandbok och Utbildningsavdelningen. Ett abonnemang som hjälper att se till att organisationen är utbildad för att leva upp till Arbetsmiljölagstiftningens miniminivå.