Svenska Ledargruppen 

Vi är glada att presentera fyra nya ansikten hos oss på Ledargruppen! Daneil Borg och Magnus Walfrid förstärker vårt Malmökontor och Helena Arnesten och Malin Evergreen Stärnerz i Göteborg. Samtliga har genomgått vårt introduktionsprogram och är redo att möta vår kunder. 

Så här beskriver var och en sig själv med egna ord:
Daniel Borg - "Trygghet och säkerhet har alltid varit en stor del av mitt liv, både privat och i arbetet. Säkerhetssamordnare, skyddsombud och brandskyddskontrollant har varit några av mina tidigare roller.
Jag har en bakgrund i Försvarsmakten och som Polis där jag bl.a. varit instruktör inom olika ämnesområden. Att utbilda och lära andra är något som jag brinner mycket för. Senast kommer jag från en kommun där jag arbetade som krisberedskaps- och säkerhetssamordnare. Jag ser fram emot att få blanda mitt stora intresse för utbildning med mina erfarenheter av kris- och säkerhetsarbete i kommande uppdrag hos Svenska Ledargruppen."

Magnus Walfrid - ”Som utbildad grundskollärare och fritidspedagog har jag de senaste 13 åren arbetat i skolans värld. Till största del har jag arbetat som lärare i idrott och hälsa. Innan dess arbetade jag som butikssäljare i sportfackhandeln i ca 5 år. Jag ser mycket fram emot att fortsätta utbilda, nu i en ny bransch.”

Helena Arnesten - "Från betong till planering och en massa där i mellan 😉 Jag började på min första byggarbetsplats för 30 år sedan och brinner då som nu för ett gott ledarskap, en glad arbetsplats med omtanke om miljön. Jag har jobbat med det mesta inom bygg- och fastighetsbranschen, både i privata, kommunala och statliga bolag samt inom kommun. Kan jag på något sätt dela med mig av den helhet jag ser i hur allt hänger ihop och hur vi kan jobba effektivare om vi förstår varandra - då har jag lyckats!"

Malin Evergreen Stärnerz - ”Jag har min bakgrund som beteendevetare och har arbetat med HR & arbetsmiljöfrågor inom privat sektor samt med säkerhetsfrågor på statlig myndighet. Jag har dessutom precis examinerats från RM Akademins utbildning Beredskaps- och säkerhetssamordnare. Jag ser fram emot att bli en del av Svenska Ledargruppen och stötta med kunskap och utbildning.”