Svenska Ledargruppen Väst 

Vi välkomnar Liv Schüllerqvist till Ledargruppen! Hon kommer att arbeta som konsult med utgångspunkt från Göteborgskontoret.

Så här beskriver sig Liv själv med några korta rader: ” Jag har min bakgrund och erfarenhet främst från beredskapsverksamheten inom Ringhals Kärnkraftverk, där jag har arbetat de senaste 17 åren som beredskapskoordinator. Det har varit en mycket lärorik och spännande tid då jag haft förmånen att tillsammans med mina kollegor, driva utveckling av krisorganisationen gällande bland annat kravuppfyllnad, rutiner, lokaler, utrustning, utbildning och övning.

Nu ser jag fram emot att som konsult på Svenska Ledargruppen fortsätta arbeta med samma frågor - men i andra verksamheter och samtidigt utveckla min erfarenhets- och kunskapsbank inom områdena krisberedskap, säkerhet och arbetsmiljö. Innan jag började på Ringhals gick jag en 2-årig Projektledarutbildning på IHM heltid.”