Staffanstorps Centrum AB 

Staffanstorps Centrum har valt vårt HELP24-abonnemang för att ta hjälp med sitt arbetsmiljö- och säkerhetsarbete. Staffanstorps kommun är ett aktiebolag som äger och förvaltar allmännyttiga verksamheter. Bolaget äger Staffanstorps Energi AB, Staffanstorps Fibernät AB samt Staffanstorps hus AB. I koncernen finns även Staffanstorps Kommun fastigheter AB som ägs av Staffanstorps hus AB. Staffanstorps Centrum huvudsakliga uppgifter är ägandet av dotterbolagen, att centralt sköta den gemensamma administrationen för bolagen inom koncernen och att tillhandahålla administrativa tjänster åt kommunen. Vi välkomnar Staffanstorps Centrum välkomna till HELP24-familjen!