Risk Management Akademin 

Grattis till examen alla studenter från YH-utbildningen till Beredskaps- och säkerhetsamordnare! Efter två års halvtidsstudier på distans har åttiotalet elever fått fördjupad kunskap inom Säkerhetsområdet. Söktrycket till årets omgång med start i september har varit högt men låter det intressant finns möjlighet att söka både 2023 och 2024.