Swedemount/Sportshopen 

Att bestiga Mount Everest är ingen lek, miljön ställer oerhört höga krav på både människorna och utrustning. Swedemount designar och säljer klädesplagg som klarar tuffa förutsättningar. Swedemount/Sportshopen har tagit hjälp av Svenska Ledargruppen för att strukturera sitt arbetsmiljö- och säkerhetsarbete. Genom vårt HELP24-avtal får de:

  • Ett företagsanpassat ledningssystemför sitt systematiska arbetsmiljö- och brandskyddsarbete (utifrån sina risker) med policys, rutiner, handlingsplaner, checklistor mm.
  • Tillgång till psykosocialt stöd i akuta lägen dygnet runt till sina medarbetare, bollplank till chefer.
  • Möjlighet till kristeam på plats.
  • Stöd och vägledning i arbetsmiljö och brandskyddsarbetet via våra experter
  • Lagbevakning och uppdatering av ledningssystemet.
  • Årlig uppföljning och stöd.

Ledargruppens plattform HELP24 kommer även fungera som företagets eget intranät där flera andra funktioner byggs in.