Sportshopen/Swedemount 

Swedemount/Sportshopen har valt Svenska Ledargruppens koncept HELP24 för att implementera en arbetsmiljö-, säkerhets- och personalhandbok. HELP24 är en arbetsmiljöplattform som säkerställer att chefer och medarbetare alltid har senaste versionen av rutiner och checklistor samtidigt som den förenklar intern kommunikation. Plattformen tillhandahåller webbstöd inom arbetsmiljö och säkerhet samt möjlighet till krisstöd 24/7. Samarbetet startade i våras och inom kort lanseras HELP24 som Swedemounts/Sportshopens intranät.

Så här säger Mikael Blom, HR-chef för Swedemount/Sportshopen, ” Vi valde Svenska Ledagruppen för att de tillhandahåller ett enkelt, användarvänligt verktyg genom HELP24. Ett verktyg som hjälper oss med struktur och uppföljning bland annat av det systematiska arbetsmiljöarbetet.”