Säterbostäder AB 

Säterbostäder AB förvaltar lägenheter och lokaler i ett 30-tal bostadsområden runt om i Säters kommun. Deras fastigheter består av gamla kulturhus i trästaden Säter, såväl som moderna lägenheter i Säters nyare områden, men även lägenheter i kommunens övriga delar. Dessutom förvaltar de fyra servicehus och äldreboenden. Vi hälsar Säterbostäder välkomna till vårt HELP24-abonnemang.