Nösnäsgymnasiet Stenungsund 

Ledargruppen har tillsammans med Stenungsunds Nösnäsgymnasium, planerat en krisövning med fokus på lärande gällande att hantera en hotfull situation i skolan. Från hot, till slagsmål till dödligt våld. Under övningen agerade vi som moderator.

Syftet:
Fokus på ”lärande” gällande förmåga att hantera en hotfull situation eller risk för väpnat våld inom Nösnäsgymnasiet.

Mål:

  • Teoretisk övning där målet är att utveckla befintlig krisplan.
  • Förbättrad förmåga hos alla som har Nösnäsgymnasiet som arbetsplats att hantera en hotfull situation eller risk för väpnat våld.

Ökad förståelse för arbetet som utförs av central krisledning i kommunen och berörda aktörer så som polis, ambulans och räddningstjänst vid en krissituation.