Malmö universitet 

Svenska Ledargruppen har vunnit en upphandling för Malmö Universitet där vi ska stödja dem i arbetet med Säkerhetsskydd, rutiner för bakgrundskontroll av utländska forskare samt inventering/analys av produkter med dubbla användningsområden (förkortat PDA, dvs produkter som kanske främst har en civil användning men som även kan nyttjas för militära ändamål). Vi är tacksamma att få förtroendet att arbeta med dessa viktiga frågor för Sveriges säkerhet, av en kund där detta är ett prioriterat område.