Halmstads kommun 

Svenska Ledargruppen har efter upphandling, tecknat ett ramavtal om Konsultstöd inom krisberedskap inklusive stabsmetodik med Halmstads kommun och kommunala bolag.