Göteborgslokaler 

Svenska Ledargruppen genomfört en utrymningsövning för gallerian i Focushuset i Göteborg på uppdrag av Göteborgslokaler som förvaltar denna del av byggnaden. En tidig morgon rökfylldes delar av gallerian och all personal fick öva på att utrymma lokalerna. En lärande övning i en komplex miljö där samverka och samordning spelar en viktig roll. Bra jobbat alla deltagare!