Ale kommun 

Svenska Ledargruppen stödjer Ale kommun som projektledare för ett nödvattensprojekt. Projektet syftar till att öka kommunens robusthet i att säkra tillgången till vårt viktigaste livsmedel, dricksvatten. Detta uppnås genom att vi planerar för, samt skapar möjlighet för leverans av ”nödvatten” via alternativa metoder. Projektet löper fram tills oktober 2022.