Störningsbyrån 

Nordiska Störningsbyrån arbetar med uppföljning av störningar och andra problem inom Hyreslagens ramar. Vi är ingen jour som rycker ut vid akuta störningar utan vi arbetar med uppföljning av dessa händelser. Vissa typer av störningar i boendet är inte lätta att hantera. Det kan handla om att det är svårt att klarlägga om störningen faktiskt är så omfattande att den når upp till Hyreslagens kriterier. 

Vissa anmälda störningar kan ha sitt ursprung i konflikter helt utanför boendet men fastighetsägaren kan vara säker på att bli inblandad som moderator eller som konfliktlösare. Det kan även röra sig om hotfulla kunder där man inte vill exponera sin egen personal som dagligen rör sig i bostadsområdet och kanske till och med bor på orten.

Arbetssätt
Störningsbyrån startar alltid med att tillsammans med fastighetsägaren gå igenom och fastställa ett tydligt och enkelt stöd till fastighetsägaren för störningshantering. Detta innefattar både rutiner och brevmallar m.m. Störningsbyrån hjälper sedan fastighetsägare att ta hand om störningsärenden på ett konsekvent och korrekt sätt. Alla åtgärder och kommunikation sker i dialog med fastighetsägaren men med Störningsbyrån som avsändare/företrädare i ärendet.

Säker och trygg
Som kund till Störningsbyrån skall man också känna sig säker och trygg. Ni behöver inte ha den löpande kontakten med parterna då denna sköts av Störningsbyrån. Vi hjälper er med alla typer av störningar med olika lösningsmodeller och kan även erbjuda hyresjuridisk rådgivning från en i hyresjuridik välmeriterad advokat.

Personal
Störningsbyråns personal har mångårig erfarenhet av störningshantering, störningsjour och hyresjuridik inom bostadsbranschen.