Svenska Ledargruppen 

Är en helhetsleverantör av tjänster inom områdena arbetsmiljö, säkerhet och krisberedskap. Vi hjälper organisationer att utveckla en trygg miljö. Vi förebygger problem, stödjer i ett akut skede och minskar konsekvenserna efter en händelse.

Arbetsmiljö

Det ska vara enkelt att skapa trygga arbetsplatser Arbetsmiljö-, säkerhets- och krisarbete kan uppfattas som krångligt och dyrt. Sedan starten 2005 har vi arbetat med att förenkla processen. Att identifiera en miniminivå, skapa en enkel helhetsstruktur och göra arbetsmiljöarbetet roligt.

Läs mer

Säkerhet

Kameraövervakning? Rejäla lås på dörrarna? Brandsläckare? Personal utbildad inom hot och våld? Vad du än har för behov hjälper vi dig framåt i ditt säkerhetsarbete. Vi kartlägger nuläget och ser till att ni får utbildning och verktyg för att förebygga och undvika hot och risker.

Läs mer

Krisberedskap

Krisberedskap = det du och din organisation behöver för att kunna agera i en akut krissituation. Kunskap inom krishantering och krisledning samt kontinuerlig utbildning och övning borgar för en krisberedd organisation. Vi hjälper dig Före - Under - Efter en krishändelse.

Läs mer

Dags att se över arbetsmiljöarbetet? 

Vi är proffs på arbetsmiljö och kan hjälpa dig med såväl enstaka utbildningar som en ”totalrenovering” av organisationens arbetsmiljöarbete. Vårt mål är att hjälpa till att göra trygga och  välmående arbetsplatser där arbetsmiljöarbetet är roligt. 

Utbildningar

Boka plats på våra populära utbildningar! Vi erbjuder öppna schemalagda utbildningar i Göteborg, Malmö, Linköping och Stockholm men genomför företagsanpassade utbildningar över hela landet.

Läs mer

Abonnemang

Välj något av våra abonnemang för en tryggare arbetsplats. - Krisstöd via telefon dygnet runt. - Kristeam på plats inom 1-6 timmar. -Checklistor och handlingsplaner via webben.

Läs mer

Trygghetsvandrings- appen

Trygghetsvandra enkelt med hjälp av vår app för smarta telefoner och surfplattor. I samarbete med stiftelsen Tryggare Sverige erbjuder vi ett unikt koncept för en modern trygghetsvandring.

Läs mer