Lagerhaus – februari 2019 

Efter några månaders samarbete lanserades Lagerhaus nya webbaserade arbetsmiljö- och säkerhetshandbok. Svenska Ledargruppens HELP24-system är nära kopplat och anpassat till kundens organisation och arbetssätt, ligger numera även på Lagerhaus intranät ”IN DA HAUSE”.

Lanseringen skedde på deras butikschefskonferens i Göteborg under Februari där även introduktionsutbildning i arbetsmiljö, stress- och krishantering samt brandskydd skedde.

Linköpings Smidesservice – februari 2019 

Linköpings Smidesservice väljer Svenska Ledargruppen som helhetsleverantör inom Arbetsmiljö, Säkerhet och Krisberedskap genom HELP24-abonnemang.

Malmö Universitet – januari 2019 

Ledargruppen har efter upphandling som ensam leverantör tecknat avtal med Malmö Universitet avseende säkerhetstjänster som omfattar bl.a. internutredningar, utbildningar och stöd vid akuta händelser. Avtalet började 2019-01-01—2020-12-31 med möjlig förlängning i två år.

St1 Sverige – januari 2019 

Svenska Ledargruppen har tecknat avtal med St1 Sverige AB avseende krisstöd på telefon eller på plats via vårt Krisjourenabonnemang. Avtalet omfattar drygt 100 butiker runt om i Sverige.

Nokas Kalskrona – januari 2019 

Ledargruppen utbildar Nokas skyddsvakter i Karlskrona vid SAAB / Kockums i service av handbrandsläckare.

Retail & Food Services – januari 2019 

Retail & Food Services AB i Malmö, ett företag inom Stenakoncernen som förser deras fartyg med taxfreevaror och ma,t har tecknat HELP24-avtal med Ledargruppen. Vi hälsar dem välkomna och ser fram mot samarbetet.

Svenljunga/Bollebygds kommun – januari 2019 

Svenska Ledargruppen har genomfört stabschefsutbildning för tjänstemän inom kommunerna Svenljunga samt Bollebygd. Det var två mycket lyckade dagar med innehåll som; samhällets krishanteringssystem, MSB gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar, nyttjande av metoder/rutiner vid kris samt ledarskap med fokus mot beslutsfattande. Under dagarna genomfördes även att antal ”startövningar”. Särskilt positivt var det att två kommuner deltog vilket bidrog till ökad kunskapsspridning.

Stiftelsen Kindahus – januari 2019 

Vi hälsar Kindahus välkomna till Ledargruppen och Störningsbyrån.
Störningsbyrån är ett koncept framtaget av Ledargruppen som stöttar bostadsföretag med uppföljning av störningar och andra problem inom Hyreslagens ramar Samarbetet inleds alltid med ett startprojekt för att fastställa dokument och arbetssätt.

Brf Pyrolan Järfälla – januari 2019 

Svenska Ledargruppen stöttar styrelsen i bostadsrättsföreningen att definiera och säkerställa att man lever upp till sitt fastighetsägaransvar. Pyrolan är även ny användare av vårt HELP 24.

Svenska kyrkan Malmö – januari 2019 

Ledargruppen har utbildat och övat den centrala krisledningsorganisationen inom Svenska kyrkan Malmö.