Ledargruppen - januari 2019 

Ledargruppen ska bedriva YH-utbildningen Beredskaps- och säkerhetssamordnare.

En distansutbildning på 50% under två år med två ansökningsomgångar. Första omgångens ansökan öppnar 5 mars - kursstart 5 september 2019.

Klicka här för att läsa mer och ansöka

Skolfastigheter i Stockholm – april 2019 

Ännu en utbildning kring byggarbetsmiljösamordning för olika roller på företaget har genomförts av oss på Ledargruppen.

Svensk Tryckgjutning Vimmerby – april 2019 

STG har tillsammans med Ledargruppen genomfört utbildningsdag för sin personal Brand HLR och Första hjälpen

Klövern – april 2019 

Den årliga skyddsombudsträffen har genomförts på Klövern med medverkan av Ledargruppen som informerat om vårt samarbete och HELP 24

Kanthal Hallstahammar – april 2019 

Som en del av Ledargruppens samarbete kring brandskydd och första hjälpen har ytterligare sex grupper utbildats under mars.

HSB Boservice Östergötland – mars 2019 

Ledargruppen har genomfört utbildning i bemötande av hot och våld för företagets fastighetsskötare.

Skolfastigheter i Stockholm  – mars 2019 

Ledargruppen har inlett en utbildningsinsats för att säkerställa kompetens som Byggarbetsmiljösamordnare för olika roller på företaget. En första omgång med 19 deltagare genomfördes under mars månad.

KRIS2019 Helsingborg – mars 2019 

Ledargruppen kommer att delta som utställare på KRIS2019 i Helsingborg 10-11 april. Kom och ta en pratstund med Daniel eller Patrik som kommer att finnas på plats och berätta om vår verksamhet och vad vi kan hjälpa er med. Välkomna!

Lunds universitet – mars 2019 

Ledargruppen har utbildat Lunds universitet med vårt paket om säkerhetsskydd.

Lars Andersson – mars 2019 

Vi välkomnar Lars Andersson som ny medarbetare på Svenska Ledargruppen. Lars är ett känt ansikte hos oss då han tidigare arbetat som inhyrd IT-konsult. Han kommer att jobba med IT-lösningar i våra system några timmer/vecka samt under lov från sin Mastersutbildning i Datateknik på Chalmers Tekniska Högskola.

ETIK-hus Varberg – mars 2019 

Svenska Ledargruppen har utbildat ETIK-hus i Varberg i Heta Arbeten.  Utbildningen som är framtagen av försäkringsbranschen tillsammans med Brandskyddsföreningen  med syftet att arbeten som alstrar värmeledning, gnistor och andra brandrisker kan genomföras på ett säkert sätt.


Efter godkänd utbildning får deltagarna ett certifikat som gäller i 5 år. Grattis ETIK-hus, alla klarade utbildningen! Etik-hus är även anslutna till vårt koncept Utbildningsavdelningen som hjälper att se till att organisationen är utbildad för att leva upp till Arbetsmiljölagstiftningens miniminivå .

East Sweden Business school – mars 2019 

Ledargruppen inom ramen för vårt samarbete med East Sweden Business school (ESBS) genomfört temadag om Systematiskt arbetsmiljöarbete och Byggarbetsmiljösamordning med eleverna på utbildningen Entreprenadingenjör.

Fastighetsbolaget L E Lundbergs  – mars 2019 

Krisledningsgruppen har haft genomgång av arbetssätt och stabsarbete. Eftergenomgången genomfördes formell krisledningsövning där gruppen fick hantera en trafikolycka med flera skadade medarbetare.

Älvstranden Utveckling - februari 2019 

Ledargruppen hjälper Älvstranden Utveckling att förtydliga ansvarsförhållandet när Kulturbåtsföreningen och Svenska Ostindiska Companiet delar en gemensam arbetsyta i en verkstad som ligger på pir 4, norra älvstranden. Det rör sig om att kunna vara inomhus utför stora och komplicerade renoveringar på skeppen med hög säkerhet.

GÖFAST – februari 2019 

Ledargruppen har anordnat en heldagsutbildning för all personal på GÖFAST. Medarbetarna delades in  i grupper som växelvis utbildades i HLR och första hjälpen, Belastningsergonomi samt Kvarts- och stendamm. Företaget valde att avsluta heldagen med efterföljande personalaktivitet med teambuildning och mat. Inte så dumt avslut på en arbetsvecka!

Ledargruppens visselblåsarsystem – februari 2019 

Efter årsskiftet har vi märkt ett söktryck efter välfungerande och snabbimplementerade system för visselblåsning. Vi är jättestolta över att vår tjänst SlåLarm fått genomslag på marknaden och att vi får möjlighet att hjälpa företag och organisationer med hanteringen.

Är ni också intresserade? Läs mer här

GÖFAST – februari 2019 

GÖFAST har genomfört en krisledningsutbildning genom oss på Ledargruppen. Som kund i Utbildningsavdelningen genomför ledningsgruppen regelbundet krisledningsövning och repetitionsutbildning.

Lagerhaus – februari 2019 

Efter några månaders samarbete lanserades Lagerhaus nya webbaserade arbetsmiljö- och säkerhetshandbok. Svenska Ledargruppens HELP24-system är nära kopplat och anpassat till kundens organisation och arbetssätt, ligger numera även på Lagerhaus intranät ”IN DA HAUSE”.

Lanseringen skedde på deras butikschefskonferens i Göteborg under Februari där även introduktionsutbildning i arbetsmiljö, stress- och krishantering samt brandskydd skedde.

Linköpings Smidesservice – februari 2019 

Linköpings Smidesservice väljer Svenska Ledargruppen som helhetsleverantör inom Arbetsmiljö, Säkerhet och Krisberedskap genom HELP24-abonnemang.

Malmö Universitet – januari 2019 

Ledargruppen har efter upphandling som ensam leverantör tecknat avtal med Malmö Universitet avseende säkerhetstjänster som omfattar bl.a. internutredningar, utbildningar och stöd vid akuta händelser. Avtalet började 2019-01-01—2020-12-31 med möjlig förlängning i två år.

St1 Sverige – januari 2019 

Svenska Ledargruppen har tecknat avtal med St1 Sverige AB avseende krisstöd på telefon eller på plats via vårt Krisjourenabonnemang. Avtalet omfattar drygt 100 butiker runt om i Sverige.

Nokas Kalskrona – januari 2019 

Ledargruppen utbildar Nokas skyddsvakter i Karlskrona vid SAAB / Kockums i service av handbrandsläckare.

Retail & Food Services – januari 2019 

Retail & Food Services AB i Malmö, ett företag inom Stenakoncernen som förser deras fartyg med taxfreevaror och ma,t har tecknat HELP24-avtal med Ledargruppen. Vi hälsar dem välkomna och ser fram mot samarbetet.

Svenljunga/Bollebygds kommun – januari 2019 

Svenska Ledargruppen har genomfört stabschefsutbildning för tjänstemän inom kommunerna Svenljunga samt Bollebygd. Det var två mycket lyckade dagar med innehåll som; samhällets krishanteringssystem, MSB gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar, nyttjande av metoder/rutiner vid kris samt ledarskap med fokus mot beslutsfattande. Under dagarna genomfördes även att antal ”startövningar”. Särskilt positivt var det att två kommuner deltog vilket bidrog till ökad kunskapsspridning.

Stiftelsen Kindahus – januari 2019 

Vi hälsar Kindahus välkomna till Ledargruppen och Störningsbyrån.
Störningsbyrån är ett koncept framtaget av Ledargruppen som stöttar bostadsföretag med uppföljning av störningar och andra problem inom Hyreslagens ramar Samarbetet inleds alltid med ett startprojekt för att fastställa dokument och arbetssätt.

Brf Pyrolan Järfälla – januari 2019 

Svenska Ledargruppen stöttar styrelsen i bostadsrättsföreningen att definiera och säkerställa att man lever upp till sitt fastighetsägaransvar. Pyrolan är även ny användare av vårt HELP 24.