Lincom 

Norrköpingsbaserade företaget Lincom som arbetar med larm och passagesystem väljer Ledargruppen och HELP24 för sitt arbetsmiljöarbete.

Metenova 

Svenska Ledargruppen hjälper Metenova med sitt Systematiska brandskyddsarbete genom framtagning av dokumentation, egenkontrollplaner, utrymningsorganisation samt utbildning i brandskydd och första hjälpen.

Lunds kommuns fastighets AB 

Lunds kommuns fastighets AB, LFK får hjälp med sitt krisstöd genom Ledargruppens koncept Krisjouren. Vi hjälper även LKF med krisledningsutbildning/övning

Linköping Health Care 

Alla personal har genomför grundläggande brandutbildning.

Addera Link 

Alla chefer och personal har genomfört repetitionsutbildning avseende kvarts- och stendamm.

Klövern AB 

Fastighetsbolaget Klövern har genom Ledargruppen utbildat nya skyddsombud under två dagar.

Burlövs bostäder AB 

Kommunala bostadsbolaget, Burlövs Bostäder AB, väljer Ledargruppen och HELP24 för sitt arbetsmiljöarbete.

NIRA Dynamics 

HLR och brandkunskapsutbildning har genomförts i företagets rullande utbildningsplan

Windy Boats 

Windy säkerställer sin beredskap genom utbildning i brandskydd och HLR.

SVEFA AB 

SVEFA AB, experter inom fastighetssektorn, har valt Svenska Ledargruppens tjänst Krisjouren och Slå Larm. Vi tackar för förtroendet!

Almondy 

Almondy, det fantastiska tårtbageriet, har tecknat avtal med Svenska Ledargruppen. Tjänsten vi startar med är visselblåsarfunktionen Slå Larm.

Toyota Material Handling Systems 

Trucktillverkaren Toyota har genomfört utbildning och översyn av sin krisledningsgrupp. Detta är en förberedelse inför en större krisövning på företaget under hösten.

Ale kommun 

Svenska Ledargruppen stödjer Ale kommun med organisationsutveckling av kommunens säkerhet sant krisberedskapsfunktioner, ett verkligen spännande och stimulerande uppdrag. Under avtalstiden kommer vi även verka som kommunens beredskaps och säkerhetsfunktion, vilket innebär att vi genomför risk- och sårbarhetsanalys till planering och genomförande av utbildningar samt övningar. Svenska Ledargruppen AB är på plats hos kommunen på halvtid.

Vossloh Rail Services 

Vossloh med verksamhet i hela världen inom järnvägsinfrastruktur har valt Ledargruppen som samarbetspartner för att utveckla sin krisledningsförmåga för sin växande svenska del.

Windy Boats 

Båttillverkaren Windy i Västervik utökar sitt samarbete med Ledargruppen och HELP24
genom att tecknat avtal för att styra sitt personalarbete med Personalhandboken.

Prima Golv Linköping 

Vi välkomnar Prima Golv som satsar på sin arbetsmiljö genom vårt HELP 24-abonnemang.

Krisnätverksträff Linköping 

Den 11-12 april samlades drygt 170 deltagare i Linköping med fokus på nätverkande.
Med deltagande från myndigheter, regionala aktörer, kommuner, räddningstjänst, polis, försvarsmakt, företagshälsovård samt privata aktörer så blev erfarenhetsutbytet mycket givande.

Svenska Ledargruppen är mycket stolta över att ha fått förtroendet att få arrangera årets krisnätverksträff.

Kenneth Lexell 

Kenneth Lexell har en lång och bred erfarenhet av säkerhetsarbete i ledande befattningar, både inom den privata sektorn som den kommunala. Allt ifrån fysisk säkerhet, personsäkerhet, krisberedskap, säkerhetsskydd, till utbildning och övning. Jag har ett stort nationellt nätverk och innehar en internationell certifiering i säkerhetsledning, CPP. Vi hälsar Kenneth varmt välkommen till oss på Göteborgskontoret.

Kris 2019 Helsingborg 

Svenska Ledargruppen har varit utställare och deltagare på årets KRIS 2019 10-11 april i Helsingborg. Detta är en årlig, nationell konferens som fokuserar på krisberedskapsområdet. På konferensen fanns det deltagare från hela Sverige såväl från offentliga sektorn som den privata.

Vi representerades av Patrik Svedenskiöld och Daniel Holmbom som de fick en god möjlighet att presentera Ledargruppen vår kommande YH-utbildning, Beredskaps- och säkerhetssamordnare

Skolfastigheter i Stockholm 

Ännu en utbildning kring byggarbetsmiljösamordning för olika roller på företaget har genomförts av oss på Ledargruppen.

Svensk Tryckgjutning Vimmerby 

STG har tillsammans med Ledargruppen genomfört utbildningsdag för sin personal Brand HLR och Första hjälpen

Klövern 

Den årliga skyddsombudsträffen har genomförts på Klövern med medverkan av Ledargruppen som informerat om vårt samarbete och HELP 24

Kanthal Hallstahammar 

Som en del av Ledargruppens samarbete kring brandskydd och första hjälpen har ytterligare sex grupper utbildats under mars.

HSB Boservice Östergötland 

Ledargruppen har genomfört utbildning i bemötande av hot och våld för företagets fastighetsskötare.

Skolfastigheter i Stockholm   

Ledargruppen har inlett en utbildningsinsats för att säkerställa kompetens som Byggarbetsmiljösamordnare för olika roller på företaget. En första omgång med 19 deltagare genomfördes under mars månad.

KRIS2019 Helsingborg 

Ledargruppen kommer att delta som utställare på KRIS2019 i Helsingborg 10-11 april. Kom och ta en pratstund med Daniel eller Patrik som kommer att finnas på plats och berätta om vår verksamhet och vad vi kan hjälpa er med. Välkomna!

Lunds universitet 

Ledargruppen har utbildat Lunds universitet med vårt paket om säkerhetsskydd.

Ny Medarbetare Lars Andersson 

Vi välkomnar Lars Andersson som ny medarbetare på Svenska Ledargruppen. Lars är ett känt ansikte hos oss då han tidigare arbetat som inhyrd IT-konsult. Han kommer att jobba med IT-lösningar i våra system några timmer/vecka samt under lov från sin Mastersutbildning i Datateknik på Chalmers Tekniska Högskola.

ETIK-hus Varberg 

Svenska Ledargruppen har utbildat ETIK-hus i Varberg i Heta Arbeten.  Utbildningen som är framtagen av försäkringsbranschen tillsammans med Brandskyddsföreningen  med syftet att arbeten som alstrar värmeledning, gnistor och andra brandrisker kan genomföras på ett säkert sätt.


Efter godkänd utbildning får deltagarna ett certifikat som gäller i 5 år. Grattis ETIK-hus, alla klarade utbildningen! Etik-hus är även anslutna till vårt koncept Utbildningsavdelningen som hjälper att se till att organisationen är utbildad för att leva upp till Arbetsmiljölagstiftningens miniminivå .

East Sweden Business school 

Ledargruppen inom ramen för vårt samarbete med East Sweden Business school (ESBS) genomfört temadag om Systematiskt arbetsmiljöarbete och Byggarbetsmiljösamordning med eleverna på utbildningen Entreprenadingenjör.

Fastighetsbolaget L E Lundbergs   

Krisledningsgruppen har haft genomgång av arbetssätt och stabsarbete. Eftergenomgången genomfördes formell krisledningsövning där gruppen fick hantera en trafikolycka med flera skadade medarbetare.

Älvstranden Utveckling 

Ledargruppen hjälper Älvstranden Utveckling att förtydliga ansvarsförhållandet när Kulturbåtsföreningen och Svenska Ostindiska Companiet delar en gemensam arbetsyta i en verkstad som ligger på pir 4, norra älvstranden. Det rör sig om att kunna vara inomhus utför stora och komplicerade renoveringar på skeppen med hög säkerhet.

GÖFAST 

Ledargruppen har anordnat en heldagsutbildning för all personal på GÖFAST. Medarbetarna delades in  i grupper som växelvis utbildades i HLR och första hjälpen, Belastningsergonomi samt Kvarts- och stendamm. Företaget valde att avsluta heldagen med efterföljande personalaktivitet med teambuildning och mat. Inte så dumt avslut på en arbetsvecka!

Svenska Ledargruppen 

Ledargruppen ska bedriva YH-utbildningen Beredskaps- och säkerhetssamordnare.

En distansutbildning på 50% under två år med två ansökningsomgångar. Första omgångens ansökan öppnar 5 mars - kursstart 5 september 2019.

Klicka här för att läsa mer och ansöka

Ledargruppens visselblåsarsystem SlåLarm 

Efter årsskiftet har vi märkt ett söktryck efter välfungerande och snabbimplementerade system för visselblåsning. Vi är jättestolta över att vår tjänst SlåLarm fått genomslag på marknaden och att vi får möjlighet att hjälpa företag och organisationer med hanteringen.

Är ni också intresserade? Läs mer här

GÖFAST AB 

GÖFAST har genomfört en krisledningsutbildning genom oss på Ledargruppen. Som kund i Utbildningsavdelningen genomför ledningsgruppen regelbundet krisledningsövning och repetitionsutbildning.

Lagerhaus 

Efter några månaders samarbete lanserades Lagerhaus nya webbaserade arbetsmiljö- och säkerhetshandbok. Svenska Ledargruppens HELP24-system är nära kopplat och anpassat till kundens organisation och arbetssätt, ligger numera även på Lagerhaus intranät ”IN DA HAUSE”.

Lanseringen skedde på deras butikschefskonferens i Göteborg under Februari där även introduktionsutbildning i arbetsmiljö, stress- och krishantering samt brandskydd skedde.

Linköpings Smidesservice 

Linköpings Smidesservice väljer Svenska Ledargruppen som helhetsleverantör inom Arbetsmiljö, Säkerhet och Krisberedskap genom HELP24-abonnemang.

Malmö Universitet 

Ledargruppen har efter upphandling som ensam leverantör tecknat avtal med Malmö Universitet avseende säkerhetstjänster som omfattar bl.a. internutredningar, utbildningar och stöd vid akuta händelser. Avtalet började 2019-01-01—2020-12-31 med möjlig förlängning i två år.

St1 Sverige 

Svenska Ledargruppen har tecknat avtal med St1 Sverige AB avseende krisstöd på telefon eller på plats via vårt Krisjourenabonnemang. Avtalet omfattar drygt 100 butiker runt om i Sverige.

Nokas Kalskrona 

Ledargruppen utbildar Nokas skyddsvakter i Karlskrona vid SAAB / Kockums i service av handbrandsläckare.

Retail & Food Services 

Retail & Food Services AB i Malmö, ett företag inom Stenakoncernen som förser deras fartyg med taxfreevaror och ma,t har tecknat HELP24-avtal med Ledargruppen. Vi hälsar dem välkomna och ser fram mot samarbetet.

Svenljunga/Bollebygds kommun 

Svenska Ledargruppen har genomfört stabschefsutbildning för tjänstemän inom kommunerna Svenljunga samt Bollebygd. Det var två mycket lyckade dagar med innehåll som; samhällets krishanteringssystem, MSB gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar, nyttjande av metoder/rutiner vid kris samt ledarskap med fokus mot beslutsfattande. Under dagarna genomfördes även att antal ”startövningar”. Särskilt positivt var det att två kommuner deltog vilket bidrog till ökad kunskapsspridning.

Stiftelsen Kindahus 

Vi hälsar Kindahus välkomna till Ledargruppen och Störningsbyrån.
Störningsbyrån är ett koncept framtaget av Ledargruppen som stöttar bostadsföretag med uppföljning av störningar och andra problem inom Hyreslagens ramar Samarbetet inleds alltid med ett startprojekt för att fastställa dokument och arbetssätt.

Brf Pyrolan Järfälla 

Svenska Ledargruppen stöttar styrelsen i bostadsrättsföreningen att definiera och säkerställa att man lever upp till sitt fastighetsägaransvar. Pyrolan är även ny användare av vårt HELP 24.