Xamera 

Ledargruppen har utbildat Xameras ledning i krisgruppens arbetssätt, stabsarbete och metoder. Denna grundläggande utbildning kommer att följas upp med en krisövning för företaget.