Vossloh Rail Services 

Vossloh med verksamhet i hela världen inom järnvägsinfrastruktur har valt Ledargruppen som samarbetspartner för att utveckla sin krisledningsförmåga för sin växande svenska del.