Ventilationskontroll 

Svenska Ledargruppen har utbildat chefer samt arbetsledande personal på Ventilationskontroll inom området kris samt krishantering. Utbildningen var inriktad mot praktiskt agerande under samt efter en allvarlig olycka, med ingående moment såsom;

  • Krav på organisationen
  • Stress och krisreaktioner
  • Krishantering
  • Information och avlastningssamtal