Transportbranchen - maj 2018 

Svenska Ledargruppen har under 6 månader medverkat som stöd och övningsledning vid samverkansövningar, för delar av transportbranschen, kring antagonistiska hot.

Sista övningen skedde under en heldag 24 maj där Trafikverket, Polisen, SJ, MTR Express och Jernhusen praktiskt prövade samverkan kring olika händelser för att öka förmågan att samverka och hantera olika typer av antagonistiska hot.