Trafikverket Stora Projekt ERTMS - oktober 2017 

Svenska Ledargruppen har genomfört en samverkansövning på uppdrag av Trafikverket Stora Projekt ERTMS. ERTMS är projektet som inför ett nytt signalsystem för Sveriges järnväg. Tre övade parter deltog i samverkansövningen som genomfördes som en simuleringsövning med motspel. De tre övade parterna var; ERTMS projektets krisledning, Trafikverkets trafikledning i Ånge och en tågoperatör. Med som observatörer var också medarbetare från övriga delar av Trafikverket liksom Transportstyrelsen och två tågoperatörer.