Trafikverket Marieholmsförbindelsen - november 2017 

Svenska Ledargruppen AB har planerat och genomfört en krisledningsövning med motspel för Trafikverket- Marieholmsförbindelsen. Det är tredje året i rad som Ledargruppen haft förmånen att leda övningen. Utvecklingen av gruppen och dess arbetsmetodik är  mycket positiv. Trots ett komplicerat scenario med många samverkande parter och komplexa situationer så löstes uppgiften på ett mycket bra sätt. Nedan är två bilder från både övade och motspel.