Trafikverket - november 2017 

Trafikverket genomför varje år en större övning, ”Kriskoord”, för att öka förmågan att hantera kriser. 
Svenska Ledargruppen medverkar för fjärde året i rad med övningsledning för Trafikverkets krisledningsövning Kriskoord 2017. 
 
Temat för årets övning är samverkan inom ramen för totalförsvaret.  Övningen omfattar både intern och extern samverkan kopplat till händelser med stor samhällspåverkan och många inblandade samhällsaktörer. I övningen medverkar de flesta verksamhetsområden inom Trafikverket samt försvarsmakten, polismyndigheten, länsstyrelsen och MSB m.fl. Förutom intern och extern samverkan övas arbetsmetoder, organisation och roller samt att det prövas funktionalitet i de regionala krisrummen genom att de som övas grupperar i de krisrum som finns på respektive arbetsplats.
 
Fakta:

  • Totalt medverkar drygt 100 personer i övningen. 
  • 10 olika krisledningsgrupper övar i två omgångar under två dagar, per omgång. Med en spridning på 5 geografiskt spridda platser.
  • Drygt 60 medarbetare övas i regionerna och övningsledning och motspel omfattar närmare 40 personer med placering i Borlänge.
  • Övningsomgång 1: Region Väst, UH distrikt Väst, Investering distrikt Väst, Västlänken, Färjerederiet
  • Övningsomgång 2: Region Stockholm, UH distrikt Öst/Sthlm, Investering distrikt Öst/Sthlm, Mälarbanan