TP SAMS - Transportsektorns samverkan inför samhällsstörningar - oktober 2017 

Svenska ledargruppen har i veckan lett en krisledningsövning för TP SAMS - Transportsektorns samverkan inför samhällsstörningar.

Genom TP SAMS samverkar transportsektorn och myndigheter för att förbättra möjligheten att förflytta personer och gods, även vid stora samhällsstörningar. Exempel på sådana störningar kan vara långvarigt elavbrott, svåra stormar och översvämningar men även höjd beredskap och krig.

Under övningen deltog ca 30 personer från transportsektor och myndigheter. Denna övning var den tredje i raden av stora övningar som genomförts tillsammans med TP SAMS. Tidigare övningar har genomförts i seminarieform, nu blev var tiden mogen för en övning med motspel.

Vi vill tacka alla övade deltagare, motspel och observatörer för ett mycket gott arbete.