Toyota material handling systems - december 2017 

Den världsledande trucktillverkaren Tyoya har sedan flera år valt Ledargruppen för att utbilda och öva sin krisgrupp vid fabriken och europakontoret i Mjölby. Målet med årets insats har varit att utveckla stabsmetodik och tydlighet i beslut och kommunikation.

Under två halvdagspass har gruppen först fått teori och metodik och sedan har detta följts upp med en tillämpad övning. Under övningen har det lagt störst vikt vid att tillämpa metodiken och att göra en bra överlämning mellan de två kristeamen